NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL of this page :
https://www.nwo-i.nl/en/persoon/maria-teuwissen/

Printed on :
August 26th 2019
04:09:10

Personal details

Name M.L.F.G. (Maria) Teuwissen
Position medewerker personeelsbeheer

Contact details

Department(s) Afdeling P&O NWO-I
Phone (030) 600 12 61
Email m.teuwissen@nwo.nl

Focus area

voor: RUG, TU/e, UM, UT, UU, VU, WUR, EMC, UMC en KNAW

  • behandeling inkomende correspondentie over personele mutaties (zoals indiensttreding, contractverlenging en bijzondere beloningen)
  • informatieverstrekking
  • personeelsadministratie
  • mutaties burgerlijke staat 
  • uitvoering UVR, zoals verhuiskosten, pensionkosten, studiekosten, drukkosten proefschrift
  • tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen
  • informatie over trainingen voor oio's