NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/

Geprint op :
19 april 2019
05:12:06

Stichting NWO-I, voorheen stichting FOM, legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid en de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag en het Financieel Jaarverslag. De documenten over het afgelopen jaar kunt u hier downloaden. Eerdere edities staan op de subpagina's. Vanaf 2015 is het Sociaal Jaarverslag geïntegreerd in het jaarverslag.

Instituten
Jaarverslagen Nikhef
Jaarverslagen DIFFER