NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/fom-jaarboek/fom-in-2016/

Geprint op :
20 april 2019
22:52:35

FOM in 2016 – jaarverslag

Het laatste jaarverslag van FOM is verschenen. Daarmee maakt de stichting een reeks van 70 jaarverslagen compleet: FOM vierde in 2016 haar 70-jarig bestaan.

Vanaf 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de institutenorganisatie van NWO. Het jaarverslag van 2016 is dan ook het laatste van Stichting FOM.

Het jaarverslag heeft een nieuwe vorm; een folder die een beknopt overzicht geeft van de activiteiten van FOM in 2016. Er is ook een Financieel Jaarverslag verschenen. Papieren exemplaren zijn op te vragen bij Béatrice Bullinga.