NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/hoogtepunten/hoogtepunten2013/nieuwe-mechanische-resonatoren-kunnen-quantumsystemen-koppelen-nr-136/

Geprint op :
23 april 2019
04:32:17

Het FOM-programma 'Single Phonon Nanomechanics' heeft als doel mechanische trillingen van resonerende systemen op de nanoschaal te onderzoeken en onder controle te brengen. Door de trillingen te manipuleren, hopen de onderzoekers de resonerende mechanische systemen (resonatoren) te gebruiken om verschillende quantumsystemen met elkaar te laten communiceren. De onderzoekers gebruiken in hun onderzoek bijvoorbeeld een laag van molybdeen en sulfide, die slechts één atoom dik is. Deze laag kan zelfs door een extreem zwakke laserbundel in beweging gebracht worden.

In het afgelopen jaar heeft dit programma grote ontwikkelingen doorgemaakt. Twee koelmachines, die binnen het project zijn aangevraagd, zijn geleverd en (op slechts enkele modificaties aan het tweede systeem na) geïnstalleerd. Voor de verschillende mechanische resonatoren die gebruikt gaan worden, hebben de onderzoekers de belangrijkste fabricageprotocollen ontwikkeld. In het komende jaar kunnen de eerste echte metingen worden verricht.

Quantumsystemen koppelen
Het doel is in eerste instantie te evalueren hoe langzaam de trillingen in deze resonatoren uitdempen, en te achterhalen hoe deze demping vervolgens nog verder kan worden verlaagd. De demping is namelijk de belangrijkste beperkende factor in de bruikbaarheid van mechanische resonatoren als quantumobjecten. Vervolgens zullen de onderzoekers de mechanische resonatoren gebruiken om nieuwe methoden te testen om de systemen daadwerkelijk in hun quantumgrondtoestand te krijgen, en om ze aan een ander quantumsysteem te koppelen.

Aan de quantumsystemen die hiervoor gebruikt zullen worden, zijn al de eerste voorbereidende metingen gedaan. De verwachting is dat de programmaonderzoekers in het komende jaar niet alleen de eerste resonatoren zullen testen op de mate van demping, maar dat ook het koppelen van de nieuwe resonatoren aan quantumsystemen al meteen van start kan gaan.