NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/hoogtepunten/hoogtepunten2013/van-rydberg-atoom-naar-quantum-bit-nr-153/

Geprint op :
20 april 2019
22:56:30

In dit onderzoeksprogramma maken fysici voor het eerst een rooster van Rydberg-atomen. Rydberg-atomen zijn atomen waarvan het buitenste elektron in een hoog aangeslagen baan zit en nog maar heel zwak gebonden is. Dankzij deze elektronen zijn de interacties tussen Rydberg-atomen erg sterk en vormen de atomen een goede basis voor een quantum bit. Maar om ze te kunnen gebruiken in een quantumcomputer moeten de atomen wel geordend naast elkaar zitten.

De fysici maken deze roosters van Rydberg-atomen op twee manieren: door in een rooster van grondtoestand-atomen telkens een atoom met een laser 'aan te slaan' tot Rydberg-atoom en door met een laser te schieten op een ultrakoud gas van atomen. In dat laatste geval zitten de atomen kriskras door elkaar, maar er ontstaat een nette rij van Rydberg-atomen in de laserbundel. Doordat je de Rydberg-atomen zowel aan als uit kunt zetten met een laser, zijn ze als quantum bit goed aan te sturen. De roosters van Rydberg-atomen kunnen ook gebruikt worden voor de simulatie van roosters van quantum spins, belangrijke modelsystemen voor gecondenseerde materie. Het voordeel is dat je de Rydberg-atomen gecontroleerd kunt laten wisselwerken.

Dr. Robert Spreeuw, programmaleider: "Zowel rond roosters van gevangen atomen als rond Rydberg-atomen is momenteel enorm veel gaande. Door deze twee trends te combineren ontstaan er fantastische mogelijkheden. Dit programma maakt het mogelijk om deze nieuwe en veelbelovende richting in te slaan."

Dit programma is een samenwerking van:
- Universiteit van Amsterdam: dr. R.J.C. Spreeuw, dr. N.J. van Druten en prof.dr.ir. H.B. van Linden van den Heuvell
- Technische Universiteit Eindhoven: dr.ir. S.J.J.M.F. Kokkelmans, prof.dr.ir. O.J. Luiten en dr.ir. E.J.D. Vredenbregt