NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/hoogtepunten/hoogtepunten2014/magneetveld-opent-en-sluit-nanocapsules-nr-132/

Geprint op :
19 april 2019
05:06:28

Chemici en fysici van het Institute for Molecules and Materials van de Radboud Universiteit kunnen nanocapsules openen én sluiten met een magneet. Zij gebruikten voor hun onderzoek de magneten van het HFML. Dankzij deze vondst kunnen de onderzoekers de nanocapsules gecontroleerd vullen met een vracht. Het mechanisme biedt mogelijkheden voor het gericht vervoeren en toedienen van medicijnen in het menselijk lichaam.

De Nijmeegse nanocapsules zien eruit als minuscule ingedeukte ballonnetjes. De capsules zijn gemaakt van een polymeermembraan. In een sterk magneetveld van tien Tesla of hoger vervormen de blaasjes. De capsules gaan daardoor open. Zonder magnetisch veld sluiten ze weer. Het proces is herhaalbaar en op afstand te reguleren.

Raketjes
De Nijmeegse wetenschappers toonden eerder al aan dat ze de nanocapsules konden gebruiken als kleine raketjes. Eerst vulden ze de capsules met brandstof. Als de capsule de verbrandingsproducten uitspuwt, wordt hij voortgestuwd.

Vullen en voortbewegen
Vervolgonderzoek richt zich nu op de combinatie van vullen en voortbewegen. De onderzoekers willen een blaasje vullen met brandstof én medicijnen. Voor de voortstuwing moet de opening dan zo klein zijn dat alleen de verbrandingsproducten het blaasje verlaten. Eenmaal op de plek van bestemming moet de opening groter gemaakt worden en kan de lading eruit.

Geschikt maken voor kliniek
De onderzoekers willen uitzoeken of ze via het variëren van de magnetische veldsterkte de blaasjes meer of minder kunnen openen. Ook willen ze verschillende soorten wandmoleculen ontwikkelen en testen. Daarbij zoeken ze naar polymeren die geschikt zijn voor in het menselijk lichaam. Het zou ook fijn zijn als de polymeren werken bij een lager magneetveld. Dan is de techniek namelijk geschikt voor MRI-scanners in klinieken.

Nadere informatie
Polymersome magneto-valves for reversible capture and release of nanoparticles , P.G. van Rhee, R.S.M. Rikken, L.K.E.A. Abdelmohsen, J.C. Maan, R.J.M. Nolte, J.C.M. van Hest, P.C.M. Christianen and D.A. Wilson, Nature Communications 5, 5010 (2014).

Persbericht
YouTube filmpje