NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/hoogtepunten/hoogtepunten2015/nr-137-transport-van-receptoren-voor-communicatie-hersencellen-opgehelderd/

Geprint op :
19 april 2019
04:35:56

Het transport van receptoren aan het oppervlak van synapsen - de uiteinden van zenuwcellen - is belangrijk voor de juiste samenstelling van die synapsen, en daarmee voor goede communicatie tussen onze hersencellen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de groepen van Casper Hoogenraad en Lukas Kapitein, beiden van de Universiteit Utrecht.

In ons brein communiceren miljoenen hersencellen met elkaar via contactpunten die we synapsen noemen. Aan het oppervlak van zo'n synaps bevinden zich receptoren, die met zorgvuldige timing en precisie moeten worden geplaatst om de signalen van andere hersencellen op te vangen. De receptoren verspreiden zich door middel van diffusie, of worden verpakt in transportblaasjes en actief getransporteerd. Over dat laatste is nog weinig bekend.

Transportdynamiek in levende hersencellen bekijken
De onderzoekers maakten gebruik van geavanceerde microscooptechnieken om in levende hersencellen te kijken. Zo bleek dat receptor-transportblaasjes een belangrijke rol spelen in het toevoegen of verwijderen van receptoren aan het oppervlak van de synaps. Deze transportblaasjes werden via moleculaire motoreiwitten getransporteerd over verschillende snelwegen in de zenuwcel, microtubuli en actine geheten. De transportblaasjes konden zowel lange afstanden afleggen als meerdere synapsen bezoeken. De onderzoekers bekeken de rol van moleculaire motoreiwitten verder door de motoreiwitten kunstmatig te koppelen aan de receptor-transportblaasjes en het daaropvolgende gedrag te bestuderen.

Receptortransport beïnvloedt synapsen
Wanneer de transportblaasjes bijvoorbeeld aan het actine-motoreiwit myosine-VI werden gekoppeld, werden de transportblaasjes uit de synaps getransporteerd. Het aantal receptoren aan het oppervlak van de synaps daalde en de moleculaire samenstelling van de synaps veranderde. De bevindingen dragen samen bij aan beter begrip over het transport van receptoren in hersencellen, en de invloed daarvan op de moleculaire architectuur van synapsen.