NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/jaarverslagen/interview-marco-de-baar/

Geprint op :
19 april 2019
04:16:11

"Ik wil politici opties bieden"
"Ik ben tevreden als we over tien jaar de verdeling van de stroom en de stabiliteit van het plasma in de ITER-tokamak kunnen garanderen. En als we over twintig jaar in staat zijn de enorme uitstoot van warmte aan de randen van de tokamak op te vangen. Ik hoop dat we ooit een baseline energie-opwekker kunnen afleveren aan de samenleving en dat onze collega’s met energie uit zon en wind dan net zo succesvol geweest zijn als wij. Mijn droom is politici een extra kaart te bieden die ze kunnen spelen, naast andere opties voor duurzame energie. Ik zie mijzelf niet als een fusieman, maar als iemand die helpt het energieprobleem op te lossen en toevallig dan aan fusie werkt.

Al vanaf mijn vijftiende ben ik politiek actief. Ik hoor eigenlijk bij het klassiek-liberale kamp en ben begonnen bij de JOVD. Maar daar voel ik me nu niet meer thuis, vooral omdat klimaatsceptici voet aan de grond hebben gekregen in de VVD. Schandalig hoe de kennis van klimaatwetenschappers terzijde wordt geschoven door de invloed van machtige belangengroepen. Met een wichelroedepartij kan ik niet uit de voeten. Het politieke debat zou bepaald moeten worden door feiten en de best mogelijke voorspellingen. Dat zijn de contouren. Wetenschappers moeten heel erg hun best doen om politici te helpen die contouren te zien. Ik zou willen dat meer van mijn collega’s dat als hun rol zagen. Nu worden wij als wetenschappers vaak gemarginaliseerd en dat baart mij grote zorgen.

Gedurende de industriële revolutie hebben we een explosie van valorisatie gehad. Maar het synthetiseren van verschillende brokjes kennis om tot een toepassing te komen die op een specifiek moment in de markt past, dat kost tijd. De relativiteitstheorie heeft uiteindelijk haar weg gevonden in de GPS. Maar Einstein heeft geen voorstel geschreven waarin hij zegt: ik ga de relativiteitstheorie afwerken, een satelliet omhoog schieten, dan heb ik nog wat informatici nodig en dan gaan we samen een GPS maken. Ik hoop dat we ons niet te veel laten meesleuren door een fixatie op toepassingen en daardoor echt grote kennisstappen mislopen.

Fysici zien engineering vaak als een eindpunt: natuurwetenschappelijke basiskennis wordt langzaam vertaald en komt uiteindelijk in een product terecht. Dat is iets te simpel. In de praktijk werkt het net zo vaak andersom. Ingenieurs maken een geweldig instrument, wetenschappers komen daardoor tot betere fundamentele kennis en die vindt haar weg in technologische innovatie. In mijn vak, de regeltechniek, probeer ik steeds de stroom twee kanten op te sturen. Ik geloof dat het ook in andere vakgebieden vaak zo gaat en dat dit steeds meer gezien wordt. Daar ben ik blij mee."

Wie?
Prof.dr. Marco de Baar deed promotie-onderzoek bij het toenmalige FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, werkte bij de TEXTOR-tokamak in Jülich, de JET-tokamak in Oxford en is nu hoofd van de tokamakfysicagroep aan het FOM-instituut DIFFER.

Daarnaast is hij in deeltijd hoogleraar Control systems technology aan de Universiteit Eindhoven en een actief  blogger en twitteraar.

Wat?
Marco werkt op de grens van natuurkunde en regeltechniek met als doel het plasma in de ITER-tokamak in het Franse Cadarache in de juiste condities te brengen en te houden. In het programma ITER hebben partners van over de hele wereld hun krachten gebundeld om de technologische haalbaarheid van fusie als schone energiebron aan te tonen

Geluidsfragment
Op het YouTube-kanaal van FOM vindt u een geluidsfragment van het interview met Marco de Baar.