NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/missie-strategie/

Geprint op :
19 april 2019
03:19:20

Voor wetenschap en maatschappij
FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het bedrijfsleven, innovatie, het huidige topsectorenbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda en met maatschappelijke uitdagingen zoals het energieprobleem.

Met een verbindende rol
Daarbij hecht FOM veel waarde aan de interactie met aangrenzende vakgebieden en tussen onderzoekers onderling, om proactief nieuwe onderzoeksrichtingen te signaleren en gecoördineerd een impuls te geven. FOM streeft er naar een efficiënte en slagvaardige Nederlandse wetenschapsorganisatie te zijn, die bekend staat als een toegankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt met een netwerk van toponderzoekers.

Van topkwaliteit
Centraal staat de hoge kwaliteit van het onderzoek en de onderzoekers. FOM wijst selectief in competitie middelen toe aan ingediende onderzoeksvoorstellen op basis van kwaliteit en innovativiteit.

Voor de wetenschap(pers)
FOM investeert als werkgever in de opleiding en begeleiding van jong talent en kent een actief diversiteitsbeleid. In bredere zin zet FOM zich ook in om het Nederlandse kennissysteem optimaal te laten functioneren en toekomstbestendig te maken.

Geschiedenis en toekomst
De Stichting FOM werd opgericht in 1946. De geschiedenis van FOM is beknopt beschreven. FOM maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De huidige NWO-organisatie krijgt een nieuwe structuur en FOM zal in de nieuwe organisatie geïntegreerd worden.

De FOM-organisatie
Bij de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) vindt natuurkundig toponderzoek plaats aan instituten en universiteiten. Rond de 1.100 werknemers werken nauw samen met andere relevante disciplines bij:
- instituut AMOLF;
- instituut DIFFER;
- instituut Nikhef;
- het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) - een zelfstandig publiek-privaat gefinancierd onderzoekscentrum onder beheer van FOM met andere partners ASML, NWO en UvA);
- en in ruim 200 werkgroepen aan Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen.

Financiën
In 2015 besteedde de Stichting FOM 108 miljoen euro voor exploitatie en investeringen aan FOM-activiteiten. De baten hiervoor zijn in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven.

Personeel
Het personeelsbestand was eind 2015 opgebouwd uit 64 vaste wetenschappelijke stafleden, 168 postdocs, 481 onderzoekers in opleiding (promovendi) en 349 technici en overige personeelsleden.

Output
De medewerkers produceerden 105 proefschriften, 1.187 wetenschappelijke (refereed) publicaties, 1.544 overige publicaties en 4 octrooien.