NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/organogram/

Geprint op :
19 april 2019
02:49:13

organogram-fom-organisatie
Organogram FOM-organisatie

Het FOM-onderzoek vindt plaats op twee soorten locaties: instituten en werkgroepen aan universiteiten of kennisinstellingen. Alle werkgroepen zijn beheersmatig ondergebracht onder een eenheid, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). Voor vier subgebieden heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM-werkgemeenschapscommissies ingesteld. Deze fungeren als adviescommissies van het bestuur. De commissies spelen tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende FOM-programma's binnen hun subgebied. FOM maakt deel uit van NWO. De huidige NWO-organisatie krijgt een nieuwe structuur en FOM zal in de nieuwe organisatie geïntegreerd worden.

AMOLF Instituut AMOLF
ARCNL ARCNL
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
LEI Universiteit Leiden
Nikhef Instituut voor subatomaire fysica Nikhef
DIFFER Instituut DIFFER
RU Radboud Universiteit
RUG Rijksuniversiteit Groningen
TUD Technische Universiteit Delft
TU/e Technische Universiteit Eindhoven
UT Universiteit Twente
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam
VU Vrije Universiteit Amsterdam
WUR Wageningen Universiteit en Researchcentrum
MUMC Maastricht University Medisch Centrum