NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-historie/strategisch-plan/

Geprint op :
19 april 2019
03:07:39

NWO-transitie
Op 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de Institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten (AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef) en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot de Institutenorganisatie van NWO (NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie. Voor meer informatie over de transitie kunt u ook terecht op de website van NWO.

##

Ambities en actielijnen
Het bevorderen van vernieuwend, fundamenteel natuurkundeonderzoek in Nederland blijft de belangrijkste drijfveer voor FOM/N. In het nieuwe strategisch plan schetst FOM/N vier ambities met actielijnen:

  • inzet op topfysica als sterke basis;
  • fysica als platform voor multidisciplinair onderzoek;
  • bijdragen aan innovatie, kennisbenutting en impact van de fysica;
  • inzetten voor het Nederlandse wetenschapssysteem vanuit de fysica.

Totstandkoming
Dit definitieve strategisch plan is tot stand gekomen na een uitgebreide strategiemeeting met meer dan honderd vertegenwoordigers van wetenschap, industrie en andere onderzoeksinstellingen in mei 2014, en is door de Raad van Bestuur definitief vastgesteld op 9 december 2014. Tegelijkertijd met de publicatie van de nieuwe NWO-strategie hebben ook de Raad van Bestuur van FOM en het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO (samen FOM/N) dit plan gepubliceerd.

FOM + NWO = FOM/N
De Stichting FOM en het Gebied Natuurkunde (N) van NWO geven vanuit nationaal perspectief samen mede vorm aan het natuurkundig onderzoek aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen in Nederland. Het Gebied Natuurkunde verzorgt met name de vernieuwingsimpuls en de grote NWO-subsidierondes. FOM exploiteert haar instituten en voert ook aan universiteiten onderzoeksprojecten en -programma's uit. Het Uitvoerend Bestuur van FOM vormt een personele unie met het Gebiedsbestuur Natuurkunde; de directeur FOM is tevens de directeur van het NWO-gebied Natuurkunde. Het gezamenlijke strategisch plan van FOM en GBN geeft de koers aan voor natuurkundig onderzoek in Nederland voor de komende jaren.