NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/fom-nieuws/nieuws-aanmelden/

Geprint op :
12 november 2019
19:47:14

Nieuws uit de instituten
NWO-instituten kunnen hun nieuws melden bij de afdeling Communicatie NWO-I: Gaby van Caulil, Melissa Vianen, Arian Visser of Martine van Harderwijk. Uw nieuwsbericht plaatsen wij door op de website www.nwo-i.nl.

Overig natuurkundenieuws
Overig natuurkundenieuws (bijvoorbeeld uit een toegekend FOM/NWO-project) kunt u melden bij de afdeling Communicatie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Doe dit bij publicaties direct nadat het artikel geaccepteerd is, zodat er tijd is om vóór de online publicatiedatum een persbericht te maken. Dat bericht sturen wij dan (indien nodig onder embargo) vlak voor of op de dag van de online publicatie naar de pers. De instituutsmedewerkers kunnen contact opnemen met hun eigen voorlichter.

Na aanmelding kunt u van ons de vraag verwachten een concepttekst aan te leveren. Het is van groot belang dat u hierbij de doelgroep in de gaten houdt. De belangrijkste lezers van dit bericht zijn redacteuren of journalisten zonder natuurkundige achtergrond! Specialisten zien zonder problemen de mooie kern in een toegankelijk geschreven bericht. Niet-specialisten raken de draad kwijt in een doorwrocht, veel te gedetailleerd persbericht.
De geredigeerde versie komt terug bij de onderzoekers. Let bij het nalezen vooral op de fysische onjuistheden, die willen we voorkomen. Tijdens deze fase controleren de voorlichters of de doelgroep die details wel op kan pikken. Zo gaat een persbericht een paar maal heen en weer. Daarom hebben we minstens een week nodig voor een eindversie beschikbaar is.
Om nieuwsberichten aan te melden kunt u contact opnemen met Gabby Zegers, Margit de Kok of Martine van Harderwijk, afdeling Communicatie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Wij onderhouden contact met de voorlichters van andere belanghebbenden (universiteiten en instituten) over wie wat wanneer naar buiten brengt en naar wie we het versturen en waar het online komt te staan. Wilt u zich goed voorbereiden op onze feedback, dan staan hieronder wat handvaten voor uw concepttekst.

Wat is ons doel? Het persbericht moet na één keer lezen (en eigenlijk al na de vlammende eerste alinea) vertellen dat hier iets moois is verricht.
   
De afdeling Communicatie gaat meestal flink aan het redigeren. Een paar tips:

 • Zet in de titel een werkwoord.
 • De eerste alinea is altijd een korte samenvatting met alle relevante informatie in een stuk of vier zinnen. Deze (her)schrijven wij meestal sowieso: deze alinea moet, los van het persbericht, geschikt zijn om zonder herschrijven als 'kortje' te plaatsen.
 • Houd de lengte van het totale persbericht (inclusief een half A4 bijschriften en contactinformatie) binnen de twee pagina's.
 • Verder wordt de volgorde van de informatie vaak omgegooid, omdat een persbericht een tegenovergestelde volgorde kent dan een onderzoeker gewend is te leveren! 
 • Vermijd passieve zinnen (vaak met het woord 'worden'; in ieder geval met voltooid deelwoordconstructies en een ontbrekend of moeilijk herkenbaar zinsonderwerp)
 • Spreek zo min mogelijk in jargon. We kunnen altijd aanvullende informatie bijleveren in aparte blokken. De hoofdtekst van het persbericht moet alle journalisten aanspreken, en daarom zeer toegankelijk zijn. Journalisten die in de details van het onderwerp willen duiken, bellen wel voor een interview - dat is ook voor ons te prefereren boven een overgenomen persbericht. 
 • Lever aansprekende illustraties! Liefst als .jgp in hoge resolutie en met een goed, zeer toegankelijk bijschrift.
 • Geef aan waar en wanneer het artikel verschijnt, liefst met URL. 
 • Zorg ervoor dat de contactpersoon bereikbaar is - zowel tijdens het maken van het bericht als na verschijnen. Om goed te kunnen helpen bij het opstellen van het bericht is voldoende kennis van de Nederlandse taal vereist, voor contact met journalisten is Engels ook prima.

U kunt persberichten van deze website als voorbeeld gebruiken, bijvoorbeeld Koude atomen bieden weerstand en/of Trage magneten helpen utrasnelle dataopslag

Denk voor het schrijven na over de volgende zaken, dit is ook waar wij op letten:

 • Wat is, in maximaal zeven woorden en zonder vaktermen, de ontdekking? Wat is de kern van het nieuws, wat is de vernieuwing?
 • Hoe is dit gedaan? Bij deze methodebeschrijving gaat informatie verloren, dat is de bedoeling. Snijd en herformuleer tot de kern overblijft.
 • Wie zitten op dit resultaat te wachten - wie zijn er van de sokken geblazen, wie willen dit kunnen herhalen? Is er elders of eerder vergelijkbaar werk gedaan, wat was de stand van de wetenschap vóór dit onderzoek?
 • Waarom is het onderzoek interessant, wat is de relevantie voor andere wetenschappers en voor de buitenwereld? Zijn er toepassingen in de algemene leefwereld, zijn er implicaties voor vakgenoten of voor wetenschappers buiten de directe discipline? Zonder verbindingen naar buiten zweeft het verhaal. De lezer moet niet alleen ontdekken wat er is gedaan, maar vooral waarom dat interessant is.
 • Wanneer is de volgende stap te verwachten? Is er spannend vervolgonderzoek aanstaande, is een praktische toepassing al aan de horizon zichtbaar?