NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/geen-categorie/2006/01/30/industrial-partnership-programmes/

Geprint op :
20 februari 2019
04:58:04

Voor deze nieuwe IPP's heeft FOM een structureel budget van M€ 3 per jaar vrijgemaakt. Dit budget is speciaal bedoeld voor meerjarig fundamenteel onderzoek van FOM-medewerkers in nauw contact met bedrijfsonderzoekers op gebieden met goede innovatiepotentie en uitdagende wetenschappelijke vragen. Bedrijven (zowel Nederlandse en/of buitenlandse) dienen minstens evenveel als FOM aan de financiering van een programma(voorstel) bij te dragen.

Zie voor de richtlijnen voor het format van aanvragen en de beoordelingscriteria de bijgevoegde pdf-files.

Als inspiratie voor de komende 5 à 10 jaar hebben de volgende subgebieden een toekomstvisie of focusnotitie geschreven: Fenomenologische fysica, Fysica van levensprocessen, Nanofysica/technologie en Gecondenseerde materie en optische fysica.

FOM heeft in de eerste helft van 2006 ook de mogelijkheden voor uitdagend fundamenteel onderzoek op de maatschappelijk belangrijke thema's 'gezondheid' en 'energie' verkend. Dit heeft geresulteerd in twee verkenningsrapporten 'gezondheid' en 'energie'. Hierin worden eveneens suggesties voor toekomstige onderzoekslijnen gepresenteerd. FOM beveelt ook deze rapporten van harte aan als inspiratiebron.

Bovenaan deze webpagina kunt u de focusnotities en verkenningsrapporten downloaden.