Print deze pagina

Onderhandelingen over nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen gestart

Afgelopen 5 juni startten de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. De huidige cao loopt per 1 juli 2024 af.

De onderhandelingen begonnen met het uitwisselen en toelichten van de zogeheten Inzetbrief van werknemersorganisaties en de Nota van Inzet van werkgevers. Dit eerste overleg verliep in een goede sfeer. Er zijn in de maand juni drie vergaderingen gepland waarbij het streven van partijen is om voor 1 juli 2024 te komen tot een akkoord over de nieuwe cao. Als dat akkoord er is moet het vervolgens nog ter instemming aan de leden van de werknemersorganisaties en de besturen van de werkgevers worden voorgelegd. Het definitieve akkoord wordt dan later in juli 2024 verwacht.

Confidental Infomation