Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO: kennismaking met Guus van der Borg

“De BUW moet onder de aandacht blijven binnen NWO”
Guus van der Borg is derdejaars NWO-I-promovendus aan de RUG en vertegenwoordigt vanuit de COR NWO bijna 400 NWO-I-promovendi (oio’s) die werken bij elf Nederlandse universiteiten. Deze oio’s vallen binnen het NWO-I-onderdeel BUW (Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen). Zodra de laatste oio promoveert houdt deze BUW op te bestaan. En juist op dat punt is Van der Borg alert. “De BUW moet onder de aandacht blijven binnen NWO, ook al worden we uit gefaseerd!”

Van der Borg houdt zich binnen de COR NWO met name bezig met alle zaken die de oio’s uit de BUW betreffen. “Als COR NWO merken we dat de BUW minder zichtbaar is binnen NWO. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en strategieën wordt de BUW soms niet meegenomen, vooral omdat dit bedrijfsonderdeel ophoudt te bestaan, zodra de laatste oio is gepromoveerd. Het is daarom extra belangrijk om er vanuit de COR bovenop te zitten,” aldus Van der Borg die vertelt dat hij zich samen met COR-lid Janou Koskamp (oio aan de UU) op twee belangrijke speerpunten richt: het NWO-intranet Joost en de secundaire arbeidsvoorwaarden voor oio’s uit de BUW. “Oio’s uit de BUW hebben helaas geen toegang tot Joost, het intranet van NWO. Natuurlijk voorziet de nieuwsbrief Inside NWO-I in alle belangrijke personeelsinformatie voor NWO-I-medewerkers. Maar juist op Joost is nog meer belangrijke informatie terug te vinden, zoals verslagen van de Raad van Bestuur. Wij vinden het belangrijk dat álle medewerkers toegang hebben tot deze documenten. Daarnaast willen we dat NWO meer het dialoog aangaat met de universiteiten, over onder meer het kerstpakket, maar ook over beschikbare parkeerplaatsen of dat sommige oio’s geen toegangspasje tot hun eigen universiteitsgebouw krijgen omdat ze in dienst zijn bij NWO-I. Wij realiseren ons dat oio’s bij NWO-I over de volle breedte goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden hebben, maar er blijven altijd knelpunten. Deze hopen we naar boven te halen via de enquête die we onlangs hebben uitgezet.”

Persoonlijke ambitie
De twee jaar COR-lidmaatschap zitten er alweer bijna op. Op de vraag of hij zich opnieuw verkiesbaar stelt, is Van der Borg duidelijk. “Ik zou het dolgraag willen, want ik vind het geweldig om in de COR NWO te zitten. Maar het kost veel tijd. Nu ik mijn laatste twee promotiejaren in ga, is er geen ruimte meer voor. Zeker vanuit Groningen is het ruim twee uur reizen naar NWO Utrecht/Den Haag.” Voordat hij afscheid neemt van de COR NWO hoopt Van der Borg nog wel om zijn persoonlijke ambitie waar te maken om alle oio’s toegang te geven tot Joost. Om dit voor elkaar te krijgen houdt de COR NWO goed de vinger aan de pols bij alle ontwikkelingen die zich rond intranet Joost voordoen. Specifiek heeft Van der Borg gesproken met Ilona de Lange, projectleider van Joost, over plannen voor de toekomst. “Ik heb gelukkig gemerkt dat we gehoor krijgen binnen NWO en dat het de goede kant op gaat. Ik hoop echt dat wij daar als COR NWO een positieve rol in spelen.”

Over Guus van der Borg
Van der Borg promoveert binnen de werkgroep Moleculaire Biofysica van NWO-I-werkgroepleider en RUG-hoogleraar Wouter Roos. Daar doet hij onderzoek naar de krachten die gepaard zijn met hoe virussen als influenza en chikungunya een cel binnendringen. Roos stimuleerde Van der Borg om COR NWO-lid te worden. “Voordat ik bij de COR NWO kwam, wist ik relatief weinig van de NWO-organisatie. De afstand is letterlijk groot. Maar het is nu tof om te zien wat er bij NWO gebeurt en dat ik mijn zegje mag doen.”

Nieuwsbrief Inside NWO-I november 2018

Confidental Infomation