Print deze pagina

Alle staffuncties NWO-I zijn herschreven

Het project Herziening functiegebouw nadert zijn einde. In dit project zijn verschillende functies binnen NWO herschreven. Het nieuwe functiegebouw is eind januari opgeleverd en wordt binnenkort voorgelegd aan de stuurgroep. In de loop van 2019 zal het nieuwe functiegebouw voor bureau NWO-I en de instituten in werking treden.

Zoals eerder gemeld in Inside NWO-I, worden alle functies van NWO-D, bureau NWO-I en de bedrijfsvoeringsfuncties van de instituten herschreven. Voor de meeste functies zijn die nieuwe functiebeschrijvingen nu opgesteld. Ze zijn algemener en meer resultaatgericht beschreven. Daarnaast zijn er competenties aan alle functies gekoppeld en via de competenties is er verbinding met de NWO-kernwaarden (verbindend, betrokken, betrouwbaar en grensverleggend) gemaakt. Aan het functiegebouw worden ook rolbeschrijvingen toegevoegd. Dat zijn beschrijvingen van  activiteiten die niet aan een specifieke functie zijn verbonden. Voorbeelden van rollen zijn projectleider en bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Nadat de stuurgroep het nieuwe functiegebouw onderschrijft, wordt de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) in de gelegenheid gesteld input te geven. Het nieuwe functiegebouw zal bij NWO-D in het voorjaar van 2019 van kracht worden. Bij bureau NWO-I en de instituten gebeurt dat in de loop van 2019.

Waarom doen we dit ook al weer?
Het functiegebouw van NWO en NWO-I dateert van 2004. Sinds die tijd zijn er veel organisatorische veranderingen geweest die tot wijzigingen in functies en functiebeschrijvingen leidden. Daardoor is er een omvangrijk functiegebouw ontstaan met zo’n driehonderd functies. Daarom vindt NWO het hoog tijd om weer structuur in het functiegebouw te brengen en het aantal functiebeschrijvingen flink te beperken. Daarnaast actualiseert NWO het functiegebouw, omdat NWO verandert. De kernwaarden (grensverleggend, betrokken, betrouwbaar, verbindend) worden naar competenties vertaald, de noodzaak om met iedereen binnen de organisatie te kunnen samenwerken en leiderschap te tonen moeten erin verwoord worden en de beschrijvingen moeten aansluiten op de gewijzigde inrichting van de organisatie.

Over welke functies hebben we het?
Alle functies van NWO-D, het bureau van NWO-I en de bedrijfsvoeringsfuncties bij de instituten worden herschreven. Op een later moment wordt besloten over toevoeging van de wetenschappelijke en de wetenschapsondersteunende functies bij de instituten.

Wat gebeurde er tot nu toe?
Voor de zomervakantie maakten we algemene keuzes over onder meer de structuur van het nieuwe functiegebouw en de indeling van de functie- en competentiebeschrijvingen. Daarna zijn we met het opstellen van de nieuwe functieprofielen gestart met medewerking van leidinggevenden en medewerkers van de verschillende functionele gebieden.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het project of over wat dat voor u betekent. U kunt daarvoor altijd terecht bij uw eigen personeelsadviseur. De projectgroep bestaat uit Charlotte Kuiper, Sigrid Moerbeek, Léon Ouwerkerk, Odile Steijger, Marcel Mevissen, Remko Achten, Gerda Goedhart en Jos Lensen.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, januari 2019

Confidental Infomation