Print deze pagina

Interview met Marco de Vos: 'Het instituutsmanagersoverleg zorgt voor een verantwoorde slagvaardigheid'

NWO-I kent meerdere functionele overleggen: voor Financiën, Personeel, Communicatie, en die met de instituutsmanagers en de directeuren. Zeker een keer in de maand komen de instituutsmanagers bij elkaar, voorgezeten door Marco de Vos van ASTRON. 'Wij zorgen ervoor dat instituten wél slagvaardig zijn maar géén onverantwoorde risico's lopen.'

Hoe ziet zo'n overleg van instituutsmanagers eruit?
'We vergaderen overal in het land, meestal in Utrecht of op het Amsterdam Science Park – we zijn redelijk pragmatisch. Op de agenda staan bijvoorbeeld risicomanagement of Europese aanbestedingen. Zo tellen zaken eerder op tot het bedrag waarop je moet aanbesteden nu we met zijn allen onder één rechtspersoon vallen. Dat is niet altijd even praktisch en daar waken we dus voor.'

Het overleg bestaat nu ruim een jaar. Wat hebben jullie concreet bereikt?
'We hebben vooral veel bespaard. Dankzij ons zijn er geen overspannen directeuren! Wij zijn als instituutsmanager allemaal plaatsvervangend directeur, als voorportaal van het directeurenoverleg bereiden wij zaken voor en vangen af. Maar vooral zorgen we ervoor dat instituten wél slagvaardig kunnen zijn, maar géén onverantwoorde risico's lopen.'

Hoe bedoel je dat?
'Het is onze rol om aan te geven wat we nodig hebben om instituten draaiende te houden, zonder daarbij onverantwoorde risico's te nemen. Een voorbeeld: je hebt het mandaat nodig om soms snel iemand te kunnen aannemen, een uitstekende technicus of wetenschapper. Want je wilt niet dat zo iemand naar het bedrijfsleven gaat omdat je zelf eerst zes handtekeningen moet verzamelen. Aan de andere kant wil je ook niet dat een directeur een contract afsluit waar je als instituut nog twintig jaar last van hebt. Kortom: als je alle risico weghaalt kun je geen wetenschap doen, maar als je de wetenschappers hun gang laat gaan, neem je onverantwoorde financiële risico's.'

Wat kan beter?
'In het eerste jaar hebben we veel tijd besteed aan brandjes en inrichtingsdiscussies. We hebben enorm gesteggeld over het beleggen van verantwoordelijkheden en mandaten. Nu moeten meer tijd besteden aan risicomanagement en rapportages. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met talentbeleid? Dat is niet alleen iets van P&O of Financiën, ik zie het als onze rol om dat af te stemmen en voor te bereiden.'

Wat bindt en wat onderscheidt de NWO-instituten?
'We willen allemaal werken aan grote vragen in de wetenschap. Maar daarnaast hebben de instituten verschillende rollen. ASTRON, NIOZ en eigenlijk ook NSCR beheren nationale infrastructuur. Anderen zijn vooral nationale vertegenwoordigers in internationale consortia: Nikhef bij CERN, SRON bij ESA en ASTRON bij SKA. Voor CWI, AMOLF, NSCR en DIFFER is de kraamkamerfunctie belangrijk: het ontwikkelen van nieuwe wetenschapsgebieden (en dan dus ook het kunnen overdragen van bestaande onderzoekslijnen aan universiteiten). Het maakt dus uit welke rol je hebt, als je gaat definiëren wat je nodig hebt als instituut of wat relevante stuurinformatie is.'

Welke tip heb je voor de medewerkers van NWO-I?
'Blijf vooral goed je werk doen. Laat je niet gek maken, want de missie van je instituut is niet veranderd. Profiteer ervan dat je makkelijker toegang hebt tot collega's!'

Confidental Infomation