Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO: maak kennis met Alexandra Buijs

"Als COR-lid ben je direct betrokken bij beslissingen van het bestuur"
Alexandra Buijs vertegenwoordigt NWO-D binnen de COR NWO. Bij NWO-Domein TTW werkt ze al zes jaar als management assistent, maar sinds kort is ze ook gedeeltelijk in dienst bij het bureau TKI HTSM (Topconsortia voor Kennis en Innovatie voor de topsector High Tech Systemen en Materialen). "Nu ik in de COR zit ben ik me pas gaan realiseren hoe groot de verscheidenheid binnen de organisatie is. Ook raak ik betrokken bij de processen en beslissingen van de raad van bestuur. Je zit er als het ware met je neus bovenop."

"Wat ik mooi en belangrijk vind, is dat de COR NWO opkomt voor de belangen van iedereen binnen NWO en NWO-I. We praten daarom vaak met de raad van bestuur (RvB).
Soms zijn de onderwerpen meer specifiek voor NWO-I van toepassing, zoals het opleidingsbeleid van oio’s in dienst van NWO-I binnen het onderdeel BUW (Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen). Bij die onderwerpen denken COR-leden uit andere organisatieonderdelen met een open blik mee en stellen kritische vragen om de discussie te verdiepen.
Andere onderwerpen raken de hele organisatie, zoals een intranet voor héél NWO. De COR NWO wenst dat ook de medewerkers van de instituten en de NWO-I-oio’s uit de BUW hierop direct toegang krijgen. Als gebruiker van het intranet Joost kan ik daarbij weer achtergrondkennis verschaffen."

Alle NWO-organisatieonderdelen aan bod
"Ik zit nu bijna twee jaar in de COR NWO en vind het interessant om te zien hoe de organisatie reilt en zeilt, ook binnen de instituten. Als COR richten we ons op onderwerpen die heel NWO aangaan en dus niet lokaal gebeuren, bijvoorbeeld binnen een bepaald NWO-instituut. Dat is ook het onderscheid tussen de COR en de lokale ondernemingsraden.
Het interessante van COR-lid zijn is dat je vanzelf betrokken raakt bij alle onderdelen van de organisatie. Er komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod binnen de COR. Deze zittingstermijn waren de uitvoeringsregelingen (UVR) een grote klus, vooral omdat deze de medewerkers misschien wel het meest direct raken. Volgend jaar kijken we weer opnieuw naar de UVR en zijn we als COR NWO weer onderhandelingspartner namens de medewerkers.
Verder zetten we stevig in op onze speerpunten: werken aan werkdruk, perspectief voor personeel, veiligheid voorop, oog op privacy en één NWO. Aan de meeste onderwerpen werken we in kleinere COR-commissies."

Samen met de RvB
"Binnen COR NWO houd ik me onder meer bezig met het project 'Uniformering jaargesprekken', waarin verkend wordt of een werkwijze NWO-breed gelijk te trekken is.
Daarnaast ondersteun ik het dagelijks bestuur van de COR NWO met het doornemen van de stukken van de raad van bestuur of deze relevant zijn voor de COR. Dan kan de COR daar proactief op inspelen. Bij NWO hebben we de gelukkige situatie dat we als COR NWO goed kunnen praten met RvB-lid Caroline Visser die zelf groot belang hecht aan medezeggenschap. We hebben goede gesprekken met het bestuur, ook tijdens de officiële vergaderingen. Dit zorgt voor een positief ingesteld tweerichtingsverkeer."

Nieuwsbrief Inside NWO-I februari 2019

##

Meer informatie over de COR NWO
Bezoek de COR NWO-pagina op de NWO-I-website.

Confidental Infomation