Print deze pagina

Wij zijn NWO

In april werden de nieuwe kernwaarden van NWO onder de aandacht gebracht. De komende jaren wil NWO aan de nieuwe strategie werken door grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend te zijn. Wie? Wij. Dat zijn NWO-D (domeinorganisatie), bureau NWO-I, de BUW (de aflopende Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen van de voormalige Stichting FOM) en de negen NWO-instituten. Samen vormen we met bijna 2.500 medewerkers het nieuwe, één NWO. Met zijn allen geven we de kernwaarden in ons dagelijks werk bij NWO handen en voeten: van de omgang met collega's tot het P&O-beleid en de communicatie-uitingen van NWO.

Wat zijn wij?
Eind 2017 stelde de raad van bestuur de vier kernwaarden van NWO vast. Ze kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Velen waren betrokken bij de zoektocht naar de vier woorden die het beste bij onze organisatie passen onder wie ook de instituutsdirecteuren. De vier gekozen kernwaarden zeggen iets over de manier waarop we onze taken uitvoeren en hoe we willen samenwerken met onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Wat betekenen de woorden?

  • Grensverleggend: bij NWO pionieren en verkennen we de grenzen van kennis, toepassing en processen. Daarbij gaan we verder dan anderen ooit gingen.
  • Betrokken: bij NWO staan we voor onze organisatie en anticiperen we op wat er leeft in wetenschap en maatschappij.
  • Betrouwbaar: bij NWO doen we wat beloven. We zijn integer, open en zorgvuldig. En u mag ons hier op aanspreken.
  • Verbindend: bij NWO gaan we voor samen en voor het grote geheel. We zijn open en brengen stakeholders, expertises en agenda’s bij elkaar.

Wat kunt u hiermee?
Waarschijnlijk herkent u zich al in één of meer van deze kernwaarden. Het is goed ook eens samen met collega’s te discussiëren over hoe u ze uitdraagt en wat het betekent voor het eigen werk en voor de wetenschap. Om dit gesprek een beetje op gang te helpen werden er in april ook zogenaamde ‘complimentenkaartjes’ uitgereikt: vijfhoekige, kartonnen kernwaardenkaartjes, elk gewijd aan één van de vier kernwaarden.  U kunt ze aan een collega geven die in uw ogen grensverleggend, betrokken, betrouwbaar of verbindend is. Knutsel er daarna een twaalfzijdig regelmatig veelvlak van (zie foto).

En nu?
We geven de kernwaarden in ons dagelijks werk bij NWO handen en voeten. Omdat we denken dat we wetenschappelijk onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact op die manier het best bereiken. Dit ziet u terug in de NWO-strategie, het P&O-beleid, in alle communicatie-uitingen, via de leidinggevenden. En via al die 2.500 NWO’ers. De betekenis en invulling van de kernwaarden is voor iedere functie, voor ieder persoon anders. Dat is even prima als onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij de NWO-instituten die ook hun eigen wetenschappelijke missie en strategie voeren.

Meer lezen?
Medewerkers van bureau NWO-I en de instituten kunnen kijken op Joost. Let op! De oio's werkzaam in de BUW hebben geen toegang tot Joost, het intranet van NWO. Indien u belangstelling heeft in de NWO-kernwaarden van NWO, dan kunt u deze opvragen via naar info@nwo-i.nl.

Samenvatting van de nieuwe NWO-strategie.
Animatie (met Engelse ondertiteling) over de nieuwe strategie en de vijf ambities van NWO.

Confidental Infomation