Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO: maak kennis met Wendie Kingma

De COR NWO behartigt de belangen van alle NWO- en NWO-I-werknemers in overleg met de raad van bestuur. Maak in de nieuwsbrief van deze maand kennis met Wendie Kingma, werkzaam bij het NWO-domein Sociale- en Geesteswetenschappen.

Waar werk je binnen NWO?
Ik werk bij het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Daar werk ik aan het opzetten en uitvoeren van calls en onderzoeksprogramma’s binnen het team Samenwerkingsinitiatieven. Daarbinnen werken we samen met maatschappelijke partners en bedrijven en zoeken ook internationaal de samenwerking op.

Waarom zit je in de COR NWO, wat is jouw motivatie?
Ik ben in eerste instantie lid geworden van de OR-NWO omdat ik NWO graag beter wilde leren kennen en het een leuke afwisseling is op de reguliere taken en onderwerpen waar ik me mee bezig houd. Omdat ik werk bij NWO-D had ik eigenlijk niet een helder beeld van alle NWO-instituten. In de COR NWO leer ik die nu goed kennen! Omdat ik de transitie van NWO een belangrijk onderwerp vind en daar graag aan wilde bijdragen heeft me dat ook doen besluiten om lid van de COR NWO te worden. Veel zaken die aan de transitie raken, worden op de COR-tafel behandeld.

Wat wil je bereiken in deze zittingstermijn?
De diversiteit van de onderwerpen waar de COR NWO zich mee bezig houdt, vind ik erg leuk. Logischerwijs zet de COR NWO zich in voor de belangen van het personeel en de organisatie, ik vind de ontwikkeling van de medewerkers van NWO erg belangrijk. De rol van NWO is door de transitie veranderd en dit heeft ook gevolgen voor de rol van de medewerkers. Ik wil ervoor zorgen dat er een goede aansluiting is tussen de andere rol van NWO en de ontwikkeling van medewerkers.

Meer informatie over de COR NWO
Kijk op de NWO-I website voor meer informatie over de COR NWO.

Confidental Infomation