Print deze pagina

Hoe doet u mee?

Via NWO-I People kunt u uw aanvraag indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. Als u niet over de AVOM-functionaliteit beschikt in NWO-I People kunt u gebruik maken van de AVOM-aanvraagformulieren op de NWO-I website of deze verkrijgen via uw instituut/via uw P&O-afdeling.

Indien gewenst kunt u meerdere doelen kiezen per kalenderjaar. Per doel zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de inzet van bronnen (brutosalaris/vakantie-uren) aangegeven. Aan de inzet van bronnen en de keuze van doelen zijn voorwaarden gesteld. Lees daarom ook de toelichting bij de bronnen en de doelen.

Let op: Wanneer u vakantie-uren wilt inzetten van het jaar waarin u het aanvraagformulier instuurt, dan moet het formulier vóór 1 december van dat jaar in het bezit zijn van de salarisadministratie. U kunt geen gebruik maken van AVOM als uw dienstverband, bij effectuering van uw AVOM-keuze, korter is dan zes maanden en er geen uitzicht op verlenging is. Deze voorwaarde geldt niet als u vakantie-uren laat uitbetalen via AVOM.

Contactpersonen

Voor universitaire werkgroepen (BUW): Annette Bor

Voor bureau NWO-I: Manon Quik

Voor overige locaties: uw P&O-afdeling