Print deze pagina

Hoe doe je mee?

Via NWO-I People kun je je aanvraag indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. Wanneer je niet over de AVOM-functionaliteit beschikt in NWO-I People kun je gebruik maken van de AVOM-aanvraagformulieren op de NWO-I website of deze verkrijgen via je instituut of P&O-afdeling.

Indien gewenst kun je meerdere doelen kiezen per kalenderjaar. Per doel zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de inzet van bronnen (brutosalaris/vakantie-uren) aangegeven. Aan de inzet van bronnen en de keuze van doelen zijn voorwaarden gesteld. Lees daarom ook de toelichting bij de bronnen en de doelen.

Let op: Wanneer je vakantie-uren wilt inzetten van het jaar waarin je het aanvraagformulier instuurt, dan moet het formulier vóór 1 december van dat jaar in het bezit zijn van de salarisadministratie. Je kunt geen gebruik maken van AVOM wanneer je dienstverband bij effectuering van de AVOM-keuze korter is dan zes maanden en er geen uitzicht op verlenging is. Deze voorwaarde geldt niet wanneer je vakantie-uren laat uitbetalen via AVOM.

Contactpersonen

Voor universitaire werkgroepen (BUW): Annette Bor

Voor bureau NWO-I: Eileen Samshuijzen

Voor overige locaties: P&O

Confidental Infomation