Print deze pagina

Wat is AVOM?

De afkorting AVOM staat voor ArbeidsVoorwaarden Op Maat.
AVOM berust op het principe dat u met uw werkgever de afspraak maakt dat u gedurende enige tijd een lager salaris krijgt of de afspraak dat u enige tijd afziet van een aantal vakantiedagen (de bronnen) maar daarvoor in ruil iets terugkrijgt zoals een fiets en een hogere reiskostenvergoeding (de doelen). U maakt aanvullende afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

AVOM kent twee bronnen:
1. Vakantie-uren.
2. Brutosalaris.

Hiermee kunt u verschillende doelen kopen: 
1. Kopen vakantie-uren.
2. Uitbetalen vakantie-uren. 
3. (Extra) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en fiets.
4. Vermindering eigen bijdrage studiekosten.
5. Vakbondscontributie.
6. Levensloop.
7. Verlof sparen voor aanpassing werktijd.