Print deze pagina

Wat is AVOM?

De afkorting AVOM staat voor ArbeidsVoorwaarden Op Maat.
AVOM berust op het principe dat je met je werkgever de afspraak maakt dat je gedurende enige tijd een lager salaris krijgt of de afspraak dat je enige tijd afziet van een aantal vakantiedagen (de bronnen). In ruil daarvoor krijg je iets terug, bijvoorbeeld een fiets en een hogere reiskostenvergoeding (de doelen). Je maakt aanvullende afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

AVOM kent twee bronnen:

  1. Vakantie-uren
  2. Brutosalaris

Met de volgende doelen:

  1. Kopen vakantie-uren
  2. Uitbetalen vakantie-uren
  3. (Extra) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en fiets
  4. Vermindering eigen bijdrage studiekosten
  5. Vakbondscontributie
  6. Levensloop
  7. Verlof sparen voor aanpassing werktijd

 

Confidental Infomation