Print deze pagina

Cao, UVR en pensioen

De arbeidsvoorwaarden van NWO-I zijn vastgelegd in de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en in de Uitvoeringsregelingen (UVR). De Cao-OI en UVR bevatten een scala aan regelingen en procedures over bijvoorbeeld reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen, detacheringen, studiefaciliteiten en nevenwerkzaamheden. Daarnaast bouwen NWO-I werknemers bouwen pensioen op bij de Stichting Pensioenfonds ABP, zowel voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen als voor arbeidsongeschiktheid.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Op 12 februari 2018 hadden de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties (AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF) een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao. De werknemersorganisaties hebben dat akkoord vervolgens aan hun leden voorgelegd. Op 27 maart 2018 hebben ze laten weten dat het cao-akkoord definitief is (zie nieuwsbericht). De Cao-Onderzoeksinstellingen (Cao-OI) 2018-2019 treft u aan als bijlage onderaan deze pagina en is eveneens te downloaden via de WVOI-website. Op de website van de WVOI (Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen) vindt u meer informatie

UVR

Op deze webpagina kunt u de pdf met de nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR) downloaden, die vanaf 1 januari 2018 voor heel NWO en NWO-I gelden (NWO-UVR 2018-2019). In de inhoudsgave kan op de UVR of het artikel van een bepaalde UVR worden geklikt om meteen naar de betreffende tekst te gaan. Deze UVR-NWO 2018-2019 is in december 2017 met de medezeggenschap overeengekomen. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (i.g.v. overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid.
Op de website van het ABP vindt u alle informatie over uw pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regelt u uw pensioenzaken online. U kunt er bijvoorbeeld uw pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar te vinden via de website van het ABP. Ook vindt u in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Uw lokale P&O-afdeling of medewerkers van de afdeling P&O NWO-I zijn graag bereid u (ook in het Engels) te informeren of uw vragen te beantwoorden.