Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden: cao, UVR en pensioen

Op deze pagina vind je informatie over de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI), UVR (Uitvoeringsregelingen) en je ABP-pensioen.

Nieuws van 1 juni 2023: Cao-onderhandelingen officieel gestart

Op 31 mei zijn partijen de cao-onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties AOb, CNV en FNV. De cao-onderhandelingen zijn zoals gebruikelijk begonnen met het uitwisselen van de Nota’s van Inzet.

Naast looptijd en loon zijn de gezamenlijke thema’s waarover constructief is gesproken, duurzame inzetbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden in AVOM en diversiteit & inclusie. Onder diversiteit en inclusie worden onder andere de mogelijkheden voor het ruilen van enkele feestdagen en het loskoppelen van religie aan verlof, mantelzorgverlof en gendertransitieverlof verkend.

Op 28 juni worden de onderhandelingen vervolgd.

Cao 2022-2023

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen met honderd procent instemming van hun respectievelijke bestuurders en leden omgezet in een definitief cao-akkoord.
De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn die over loon en de uitbreiding betaald ouderschapsverlof.

Loonafspraken

Per 1 augustus 2022 gaan de salarissen met 4 procent omhoog. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.050 euro bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
Op 1 januari 2023 gaan de salarissen met 2 procent omhoog.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof

Per 1 augustus 2022 hebben alle werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof op basis van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Die Wet bepaalt dat iedere werkende ouder in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen tegen 70 procent van het UWV-dagloon. De Cao-Onderzoekinstellingen kende al een regeling voor betaald ouderschapsverlof. Deze regeling wordt op basis van de nieuwe wet aangepast.

Vanaf 1 augustus kunnen medewerkers 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 55 procent van het loon als dit verlof wordt opgenomen voor de vierde verjaardag van het kind. Dit percentage wordt verhoogd naar 70 procent, als medewerkers deze weken in het eerste levensjaar opnemen. De overblijvende uren van de 13 betaalde weken kunnen na de eerste verjaardag  van het kind alsnog tegen 55 procent van het salaris worden opgenomen, als deze uren worden opgenomen voordat het kind 4 jaar wordt.

Lees hier de tekst van het cao-akkoord.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. De Cao-OI 2022-2023 is beschikbaar via de WVOI-website en is als pdf te downloaden onderaan deze pagina. 

UVR

De belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregelingen per 1 januari 2023 zijn de volgende: 

UVR 1 - Reiskosten woon-werkverkeer

Vergoeding eigen vervoer:

  • Per 1 maart 2023 wordt de ‘lage’ km-vergoeding bij reizen met eigen vervoer verhoogd van €0,09 naar €0,10 per kilometer met een maximum per maand van €90,00.
  • De ‘hoge’ km-vergoeding wordt aangepast van €0,19 naar €0,21 per kilometer met een maximum per maand van €188,00.
  • Per 1 januari 2024 wordt de ‘hoge’ km-vergoeding aangepast van €0,21 naar €0,23 per kilometer met een maximum per maand van €206,00.
  • Medewerkers met locatiegebonden werkzaamheden komen eerder in aanmerking voor deze ‘hoge’ km-vergoeding.

Vergoeding openbaar vervoer:

  • NWO blijft de kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig vergoeden. Daarnaast kan per 1 maart 2023 de werknemer die gebruik maakt van het openbaar vervoer voor werk onder de voorwaarden van de NS-Business Card tevens gebruik maken van parkeren van de eigen fiets of auto bij het station op het traject woning naar opstapplaats, de OV-fiets en/of e-scooter op traject eindstation naar werklocatie.

UVR 2 - Dienstreizen binnen- en buitenland

  • De verhoging van de km-vergoeding per 1 maart 2023 van €0,09 naar €0,10 én de uitbreiding vergoeding kosten parkeren en gebruik OV-fiets en e-scooter onder voorwaarden van de NS-Business Card gelden ook bij dienstreizen.
  • Om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van NWO is verder afgesproken dat alleen nog wordt gevlogen wanneer geoordeeld wordt dat aanwezigheid in het buitenland nodig is.

UVR 6 - Thuiswerkfaciliteiten

De regeling thuiswerkfaciliteiten is in de set UVR toegevoegd. De thuiswerkvergoeding wordt per 1 maart 2023 verhoogd van €2,00 naar €3,05 per thuiswerkdag.

UVR 8 - Stagiairs en vakantiewerkers

De stagevergoeding wordt gelijk getrokken voor alle opleidingsniveaus en vastgesteld op €400,00 per maand. De geldende bepaling m.b.t. de WO-stagiair blijft hetzelfde: De WO-stagiair heeft geen recht op een stagevergoeding tenzij de stage past in het beleid van het organisatieonderdeel. In dit geval bedraagt de vergoeding maximaal €400,00 per maand.

UVR 13: Regeling ongewenst gedrag

De regeling ongewenst gedrag is aangescherpt en uitgebreid.

Rouwprotocol

Voortvloeiend uit de cao-afspraak om een rouwprotocol in te voeren is een leidraad overeengekomen en deze is als bijlage aan de UVR toegevoegd.

UVR 5 en UVR 7

Andere vergoedingen die zijn opgehoogd zijn de vergoedingen BHV (UVR 5) en de vergoeding voor verhuiskosten (UVR 7).

De looptijd van de nieuwe UVR 2023-2025 is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, met in 2024 een herijking van onder andere de vergoedingsbedragen.

ABP-pensioen

Alle NWO-I medewerkers zijn in principe verzekerd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voor zowel ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheid. Sommige NWO-I werknemers die een Europese subsidie ontvangen zijn niet verzekerd bij het ABP als het ABP door de subsidieverstrekker is uitgesloten. Om zeker te weten of je verzekerd bent bij het ABP, controleer je je contractovereenkomst.

Op de website van het ABP vind je alle informatie over je pensioen. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van MijnABP zijn instructiefilmpjes gemaakt. Deze filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post.

In de bijlage tref je een brochure over pensioenopbouw via het ABP aan.

Je lokale P&O-afdeling en -medewerkers van de P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.

Confidental Infomation