Print deze pagina

Cao, UVR en pensioen

De arbeidsvoorwaarden van NWO-I zijn vastgelegd in de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) en in de Uitvoeringsregelingen (UVR). De Cao-OI en UVR bevatten een scala aan regelingen en procedures over bijvoorbeeld reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen, detacheringen, studiefaciliteiten en nevenwerkzaamheden. Daarnaast bouwen NWO-I-werknemers bouwen pensioen op bij de Stichting Pensioenfonds ABP, zowel voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen als voor arbeidsongeschiktheid.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Sinds 31 december 2019 geldt een nieuwe cao, de Cao-OI 2019-2020. De cao is aangepast vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 in werking treedt. Het betreft technische en juridische wijzigingen en geen inhoudelijke vernieuwingen. Cao-partijen zijn nog in onderhandeling over een nieuwe inhoudelijke Cao-OI. Onderdeel van de onderhandelingen is de wijze waarop de regeling Generatieplan wordt voortgezet. De huidige regeling Generatieplan geldt tot 1 januari 2020. Omdat er nog geen akkoord is over een nieuwe cao  hebben cao-partijen afgesproken de huidige regeling generatieplan ongewijzigd te verlengen, minimaal tot het moment dat er een nieuwe cao is en uiterlijk tot 1 april 2020. De Cao-Onderzoeksinstellingen (Cao-OI) 2018-2019 treft u aan als bijlage onderaan deze pagina en is eveneens te downloaden via de WVOI-website. Op de website van de WVOI (Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen) vindt u meer informatie.

UVR

Onderaan deze webpagina kunt u de pdf met de nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR) downloaden, die sinds 1 januari 2018 voor heel NWO en NWO-I gelden (NWO-UVR 2018-2019). In de inhoudsgave kan op de UVR of het artikel van een bepaalde UVR worden geklikt om meteen naar de betreffende tekst te gaan. Deze UVR-NWO 2018-2019 is in december 2017 met de medezeggenschap overeengekomen. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (bij overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid.
Op de website van het ABP vindt u alle informatie over uw pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regelt u uw pensioenzaken online. U kunt er bijvoorbeeld uw pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar te vinden via de website van het ABP. Ook vindt u in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Uw lokale P&O-afdeling of medewerkers van de afdeling P&O NWO-I zijn graag bereid u (ook in het Engels) te informeren of uw vragen te beantwoorden.