Print deze pagina

Cao, UVR en pensioen

Op 6 maart 2020 hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord. En op 19 februari 2020 werd bekend dat NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een definitief akkoord hebben gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Hieronder leest u meer.

 

Nieuws van 9 maart 2020: definitief cao-akkoord

Op 6 maart hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord. Klik hier voor het volledige bericht. 

Nieuws van 19 februari 2020: nieuwe, duurzame uitvoeringsregelingen (UVR) 

NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) hebben een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Om de organisatie duurzamer te maken worden de vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen aangepast. Reizen met openbaar vervoer wordt voortaan volledig vergoed. Klik hier voor het volledige bericht. 

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Op 6 maart 2020 hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord (deze kun je onderaan deze pagina downloaden) over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord. Over de uitwerking van een aantal van de afspraken uit dit akkoord in de tekst van de cao vindt tussen partijen nader overleg. De volledige cao-tekst zal uiterlijk 1 april aanstaande digitaal beschikbaar worden gesteld. Totdat volledige cao-tekst beschikbaar komt, kun je de Cao-Onderzoeksinstellingen (Cao-OI) 2019-2020 onderaan deze pagina downloaden en bekijken op de WVOI-website

UVR

Op 19 februari 2020 werd bekend dat NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). De UVR 2020-2022 kun je onderaan deze pagina downloaden. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (bij overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid. Op de website van het ABP vind je u alle informatie over je pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld uw pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar te vinden via de website van het ABP. Ook vind je in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Je lokale P&O-afdeling of medewerkers van de afdeling P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.