Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden: Cao, UVR en pensioen

Op deze pagina vind je informatie over de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI), UVR (uitvoeringsregelingen) en je ABP-pensioen.

 

Nieuws van 25 maart 2021: nieuwe cao 2021

Loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof zijn belangrijke onderwerpen in de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen 2021. De Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI) en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben daarover op 24 maart 2021 met instemming van de achterban een definitief akkoord bereikt. De Cao-OI 2021 is beschikbaar via de WVOI-website. Klik hier voor het nieuwsbericht. 

Nieuws van 4 maart 2021: onderhandelaarsakkoord cao 2021

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen voor 2021. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loonsverhoging, geboorteverlof en rouwverlof. Klik hier voor het nieuwsbericht. 

Nieuws van 28 mei 2020: wijzigingen regeling woon-werkverkeer per 1 juli 2020

Zoals bekend bevat onze Uitvoeringsregeling (UVR) een gewijzigde reiskostenregeling woon-werk die per 1 juli 2020 ingaat. Deze regeling richt zich op het stimuleren van duurzaam reizen. Door de huidige coronacrisis is het echter geen goed moment deze nieuwe regeling in te voeren, omdat reizen met openbaar vervoer momenteel niet de voorkeur geniet. Klik hier voor het volledige bericht.  

Nieuws van 19 februari 2020: nieuwe, duurzame uitvoeringsregelingen (UVR) 

NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) hebben een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Om de organisatie duurzamer te maken, worden de vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen aangepast. Reizen met openbaar vervoer wordt voortaan volledig vergoed. Klik hier voor het volledige bericht. 

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. De Cao-OI 2021 is beschikbaar via de WVOI-website en komt binnenkort beschikbaar als PDF op deze website. De volledige tekst van de Cao-Onderzoekinstellingen 2020 (Cao-OI) is wel als pdf beschikbaar onderaan deze pagina.

UVR

Op 19 februari 2020 werd bekend dat NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). De UVR 2020-2022 kun je onderaan deze pagina downloaden. Op 28 mei 2020 kwam er nieuws over wijzigingen betreffende de regeling woon-werkverkeer per 1 juli 2020. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I-werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (bij overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid. Op de website van het ABP vind je u alle informatie over je pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar en te vinden via de website van het ABP. Ook vind je in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Je lokale P&O-afdeling of medewerkers van de P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.

Confidental Infomation