Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden: cao, UVR en pensioen

Op deze pagina vind je informatie over de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI), UVR (uitvoeringsregelingen) en je ABP-pensioen.

Nieuws van 26 juli 2022: definitief akkoord cao 2022-2023

Cao voor anderhalf jaar met 6 procent salarisverhoging definitief akkoord

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen met 100 procent instemming van hun respectievelijke bestuurders en leden omgezet in een definitief cao-akkoord.
De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023. De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn die over loon en de uitbreiding betaald ouderschapsverlof.

Loonafspraken

Per 1 augustus 2022 gaan de salarissen met 4 procent omhoog. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.050 euro bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
Op 1 januari 2023 gaan de salarissen met 2 procent omhoog.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof

Per 1 augustus 2022 hebben alle werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof op basis van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Die wet bepaalt dat iedere werkende ouder in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen tegen 70 procent van het UWV-dagloon. De Cao-Onderzoekinstellingen kende al een regeling voor betaald ouderschapsverlof. Deze regeling wordt op basis van de nieuwe wet aangepast.
Vanaf 1 augustus kunnen medewerkers 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 55 procent van het loon als dit verlof wordt opgenomen voor de vierde verjaardag van het kind. Dit percentage wordt verhoogd naar 70 procent, als medewerkers deze weken in het eerste levensjaar opnemen. De overblijvende uren van de 13 betaalde weken kunnen na de eerste verjaardag  van het kind alsnog tegen 55 procent van het salaris worden opgenomen, als deze uren worden opgenomen voordat het kind 4 jaar wordt.

Lees hier de tekst van het cao-akkoord.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. De Cao-OI 2022-2023 is beschikbaar via de WVOI-website en is als pdf te downloaden onderaan deze pagina. 

UVR

Op 19 februari 2020 werd bekend dat NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). De UVR 2020-2022 kun je onderaan deze pagina downloaden. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I-werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (bij overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid. Op de website van het ABP vind je u alle informatie over je pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar en te vinden via de website van het ABP. Ook vind je in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Je lokale P&O-afdeling of medewerkers van de P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.

Confidental Infomation