Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden: Cao, UVR en pensioen

Op deze pagina vind je informatie over de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI), UVR (uitvoeringsregelingen) en je ABP-pensioen.

 

Nieuws van 26 april 2022: voortgang Cao-onderhandelingen.

Op 16 februari zijn partijen de cao-onderhandelingen gestart over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties AOb, CNV en FNV. De cao-onderhandelingen zijn zoals gebruikelijk  begonnen met het uitwisselen van de Nota’s van Inzet. Hierin staan  de voorstellen van partijenvoor de nieuwe cao. Naast inhoudelijke onderwerpen is er een zogenaamde looninzet. De onderhandelingen zijn in april voortgezet: duidelijk is dat de woelige tijd waarin we verkeren met corona en de oorlog Rusland-Oekraïne, met onder andere gevolgen voor inflatie en koopkracht, ook doorwerken aan de cao-tafel. De onderhandelingen worden in mei vervolgd.

De huidige cao 2021, die op 31 december 2021 afliep, is met een jaar verlengd.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. De Cao-OI 2021 is beschikbaar via de WVOI-website en is als PDF te downloaden onderaan deze pagina. 

UVR

Op 19 februari 2020 werd bekend dat NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). De UVR 2020-2022 kun je onderaan deze pagina downloaden. 

ABP-pensioen

Alle NWO-I-werknemers, met uitzondering van hen die financiering ontvangen uit een Europese beurs, zijn verzekerd bij het Pensioenfonds voor overheid en onderwijs ABP, voor zowel ouderdoms- en partnerpensioen (bij overlijden) als voor arbeidsongeschiktheid. Op de website van het ABP vind je u alle informatie over je pensioen. Helaas is deze informatie niet in het Engels beschikbaar. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van de website www.mijnABP.nl heeft ABP een webpagina beschikbaar gemaakt met instructiefilmpjes. Deze eenvoudige filmpjes richten zich op de volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post. De filmpjes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar en te vinden via de website van het ABP. Ook vind je in de bijlage een brochure over pensioenopbouw via het ABP.

Je lokale P&O-afdeling of medewerkers van de P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.

Confidental Infomation