Print deze pagina

Informatie over de COR NWO

De COR NWO (Centrale Ondernemingsraad van NWO) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de NWO-domeinorganisatie, de NWO-instituten, bureau NWO-I en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW).
Samen met de bestuurder werkt de COR NWO aan het goed functioneren van heel NWO en NWO-I. We behandelen onderwerpen als de uitvoeringsregelingen (UVR), de invoering van het nieuwe functiehuis en de governance.

De spelregels zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Hierin staat onder andere dat de COR recht heeft op informatie en welke instrumenten de COR heeft om de medezeggenschap goed uit te oefenen. De meest voorkomende zijn:

  • Adviesaanvraag
    De bestuurder vraagt advies aan de COR over een bepaald onderwerp. Dit advies is niet bindend en de bestuurder kan het naast zich neerleggen. Wel kan de COR bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de bestuurder. De praktijk leert dat goed overleg met de bestuurder tot een positief advies leidt, waarbij de aanbevelingen van de COR worden overgenomen.
  • Instemmingsaanvraag
    De bestuurder vraagt instemming van de COR met een bepaald voornemen. Deze aanvraag is een zwaarder wegend instrument. Bij een negatief advies van de COR moet de bestuurder de voorgenomen plannen (tijdelijk) stopzetten en herzien. Ook hier zullen de bestuurder en de COR binnen de grenzen van redelijkheid proberen tot overeenstemming te komen.

Meer weten over het werk van de COR NWO?

Hier kun je zien wie er in de COR zitten.
Mocht je vragen hebben of een keer een COR-vergadering willen bijwonen, stuur dan een e-mail naar Sanne Prins, ambtelijk secretaris van de COR: COR@nwo.nl.
Via dit e-mailadres kun je je ook aanmelden voor de COR-mailinglist. Je ontvangt dan de agenda's en vastgestelde notulen van de COR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen met de bestuurder.

Confidental Infomation