Print deze pagina

Informatie voor buitenlandse medewerkers

Visum

Bij een aanstelling van meer dan drie maanden moeten werknemers uit landen waarvoor visumvereisten gelden ook in het bezit zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning (Machtiging Voorlopig Verblijf - MVV). NWO-I heeft met het ministerie een verkorte procedure voor het verkrijgen van deze vergunning afgesproken. Dit betekent dat NWO-I de MVV-aanvraag indient en de toekomstige werknemer geen actie hoeft te ondernemen. Wanneer de MVV is toegekend, ontvangt de medewerker via de Nederlandse ambassade of het consulaat in zijn/haar land van herkomst bericht dat de MVV kan worden opgehaald. Deze procedure neemt vier tot zes weken in beslag. De betrokkene kan diens familie mee naar Nederland nemen. NWO-I kan een ook een MVV-aanvraag voor de familie indienen maar moet dit wel tegelijkertijd met de MVV-aanvraag voor de toekomstige werknemer doen. In dit geval moet NWO-I in het bezit zijn van de gegevens van de familieleden.

Werkvergunning

Werknemers uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie dienen een werkvergunning te hebben. NWO-I moet deze vergunning zes weken voor het begin van indiensttreding aanvragen. Omdat de Nederlandse regering haar kenniseconomie wil stimuleren, zijn wetenschappelijk onderzoekers vaak van deze verplichting vrijgesteld.

Kennismigrant

Werknemers met een NWO-I aanstelling als promovendus of postdoc kunnen als kennismigrant worden aangemerkt. Een werkvergunning is in dit geval niet nodig. Hierbij geldt dezelfde route als genoemd onder 'visum', behalve dat de procedure veel minder tijd in beslag neemt.

Brochure 'Tips for foreign employees'

Op de Engelse pagina vind je de brochure 'Tips for foreign employees'. 

Contact

BUW: Annette Bor
Overige locaties: je P&O-afdeling

Confidental Infomation