Print deze pagina

COR NWO

De COR NWO (Centrale Ondernemingsraad van NWO) is samengesteld uit de GOR NWO-I en drie vertegenwoordigers uit de ondernemingsraad van NWO-D.

Samen met de bestuurder werkt de COR NWO aan het goed functioneren van heel NWO en NWO-I. We behandelen onderwerpen als de uitvoeringsregelingen (UVR), de invoering van het nieuwe functiehuis en de governance.

De spelregels zijn vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden). Hierin staat onder andere dat de COR recht heeft op informatie en welke instrumenten de COR heeft om de medezeggenschap goed uit te oefenen. De meest voorkomende zijn:

  • Adviesaanvraag
    De bestuurder vraagt advies aan de COR over een bepaald onderwerp. Dit advies is niet bindend en de bestuurder kan het naast zich neerleggen. Wel kan de COR bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de bestuurder. De praktijk leert dat goed overleg met de bestuurder tot een positief advies leidt, waarbij de aanbevelingen van de COR worden overgenomen.
  • Instemmingsaanvraag
    De bestuurder vraagt instemming van de COR met een bepaald voornemen. Deze aanvraag is een zwaarder wegend instrument. Bij een negatief advies van de COR moet de bestuurder de voorgenomen plannen (tijdelijk) stopzetten en herzien. Ook hier zullen de bestuurder en de COR binnen de grenzen van redelijkheid proberen tot overeenstemming te komen.

Nieuws van de COR NWO

Lees hier het nieuws.

Leden GOR NWO-I en COR NWO

Naam NWO-onderdeel Functie

Bas Steenbeek

AMOLF

lid

Vacature

AMOLF

plaatsvervangend lid

Sylvianne Roscam

ARCNL

lid

Vacature

ARCNL

plaatsvervangend lid

Arno Gregoor

ASTRON

lid

Michel Arts

ASTRON

plaatsvervangend lid

Patricia Vogel

Bureau NWO-I

lid

Vacature

Bureau NWO-I

plaatsvervangend lid

Vacature

BUW

lid

Vacature

BUW

plaatsvervangend lid

Wouter Edeling

CWI

lid

Vacature

CWI

plaatsvervangend lid

Gerben Kaas

DIFFER

lid

Sander van Schaik

DIFFER

plaatsvervangend lid

Peter Kluit

Nikhef

plaatsvervangend voorzitter

Jan Just Keijser

Nikhef

plaatsvervangend lid

Henk de Haas

NIOZ

lid

Sander Asjes

NIOZ

plaatsvervangend lid

Koosje Heurter

NSCR

lid

Vacature

NSCR

plaatsvervangend lid

Rachid Chafi

NWO (NWO-D)

secretaris

Vera Meester

NWO (NWO-D)

lid

Tamara van Mölken

NWO (NWO-D)

voorzitter

Alexandra Buijs

NWO (NWO-D)

plaatsvervangend lid

Ed de Vries

SRON

lid

Gerard Cornet

SRON

plaatsvervangend lid

Sanne Prins

 

ambtelijk secretaris

Meer weten over het werk van de COR NWO?

Mocht je vragen hebben of een keer een COR-vergadering willen bijwonen, stuur dan een e-mail naar Sanne Prins, ambtelijk secretaris van de COR: COR@nwo.nl.
Via dit e-mailadres kun je je ook aanmelden voor de COR-mailinglist. Je ontvangt dan de agenda's en vastgestelde notulen van de COR-vergaderingen en van de overlegvergaderingen met de bestuurder.

Confidental Infomation