Print deze pagina

ORB NWO-I

Sinds juli 2021 heeft het bureau van NWO-I een eigen ondernemingsraad: de ORB (ondernemingsraad voor bureau NWO-I).
De ORB bestaat momenteel uit twee leden: Patricia Vogel (plaatsvervangend voorzitter) en Priya Ramkhewan (secretaris). Martine van Harderwijk is de ambtelijk secretaris. Sinds 1 januari 2023 is er een vacature voor lidmaatschap. De werving is gestart en de ORB hoopt deze vacature snel in te vullen. De zittingstermijn van de ORB loopt tot de zomer van 2024.

Wat doet de ORB?

De ORB vertegenwoordigt alle collega’s binnen bureau NWO-I. De ORB vergadert een keer per maand intern en heeft twee-maandelijks een overlegvergadering met de bestuurder over onderwerpen die de collega's aangaan. Denk aan Arbo, de ontwikkeling bedrijfsvoering, tijdschrijven voor het bureau en een onderzoek naar medewerkerstevredenheid.

Hoe verhoudt de ORB zich tot de GOR NWO-I?

Sommige onderwerpen vallen buiten de competentie van de ORB en worden door de GOR NWO-I behandeld. De GOR bespreekt met de directeur van NWO-I zaken die voor heel NWO-I gelden. De ORB heeft één zetel in de GOR.

Hoe verhoudt de ORB zich tot de COR NWO? 

De COR NWO bespreekt onderwerpen die heel NWO aangaan, zoals de uitvoeringsregelingen van de cao en de strategie van NWO. De COR NWO overlegt met de raad van bestuur. Alle leden van de GOR zijn automatisch lid van de COR NWO.

Waar werken de ORB-leden?

Patricia Vogel is beleidsmedewerker bij Strategische ondersteuning en deels gedetacheerd bij het Ministerie van OCW. Priya Ramkhewan werkt bij de afdeling Financiën als administratief medewerker.

Wil je meer weten over de ORB?

De ORB stelt zich ten doel de collega's zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Wil je meer weten over het werk van de ORB, wil je iets delen of een keer een ORB-vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar orb@nwo-i.nl

Confidental Infomation