Print deze pagina

Portal NWO-I People

NWO-I People is een portal voor NWO-I-medewerkers, waar  je je personeelszaken gemakkelijk digitaal kunt regelen.

Je krijgt bij indiensttreding een gebruikersnaam en wachtwoord. Gedurende je dienstverband heb je toegang tot NWO-I People. Ook na uitdiensttreding houdt je nog vijf jaar toegang tot een aantal relevante onderdelen.

Aanvragen of wijzigingen die je via NWO-I People indient, komen terecht bij de P&O-afdeling of reisfunctionaris, behorend bij de locatie waar je werkt en worden daar verwerkt. Je kunt in de portal tevens zien welke aanvragen of andere zaken je eerder via de portal hebt ingediend. 

De portal bevat in de huidige versie de volgende functionaliteiten*:

  • wijzigen persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens;
  • inzien en afdrukken van salarisstroken en jaaropgaven;
  • indienen AVOM-aanvragen, zoals het verkopen van vakantie-uren;
  • aanmelden cursussen;
  • doorgeven van verlof en inzien van geregistreerd verlof;
  • aanvragen en declareren buitenlandse dienstreizen;
  • indienen functionerings-/plannings- en evaluatieformulieren;
  • aanvragen en declareren studies;
  • doorgeven van promotiedatum en details nieuwe werkgever;
  • declareren drukkosten proefschrift.

*Welke van de bovenstaande functionaliteiten je tot je beschikking hebt, is afhankelijk van de locatie waar je werkt.

Vragen over het gebruik van de portal kunt je per e-mail stellen aan NWO-I People.

Inloggen op NWO-I People

Klik hier om in te loggen op NWO-I People.

Confidental Infomation