Print deze pagina

Portal NWO-I People

NWO-I People is een portal voor NWO-I medewerkers. Via deze portal kunt u personeelszaken gemakkelijk digitaal regelen.

U krijgt bij indiensttreding een gebruikersnaam en wachtwoord. Gedurende uw dienstverband heeft u toegang tot NWO-I People. Ook na uitdiensttreding houdt u nog vijf jaar toegang tot een aantal relevante onderdelen.

Aanvragen of wijzigingen die u via NWO-I People indient, komen terecht bij de P&O-afdeling of reisfunctionaris, behorend bij de locatie waar u werkt en worden daar verwerkt. U kunt in de portal tevens zien welke aanvragen etc. u eerder via de portal heeft ingediend. 

De portal bevat in de huidige versie de volgende functionaliteiten*:
- wijzigen persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens;
- inzien en afdrukken van salarisstroken en jaaropgaven;
- indienen AVOM-aanvragen, zoals het verkopen van vakantie-uren;
- aanmelden cursussen;
- doorgeven van verlof en inzien van geregistreerd verlof;
- aanvragen en declareren buitenlandse dienstreizen;
- indienen functionerings-/plannings- en evaluatieformulieren;
- aanvragen en declareren studies;
- doorgeven van promotiedatum en details nieuwe werkgever;
- declareren drukkosten proefschrift.

*Welke van de bovenstaande functionaliteiten u tot uw beschikking heeft is afhankelijk van de locatie waar u werkt.

Vragen over het gebruik van de portal kunt u per e-mail stellen aan NWO-I People.

Inloggen op NWO-I People
Klik hier om in te loggen op NWO-I People.