Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I heeft speciaal voor haar oio's, zowel oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als oio's werkzaam bij een NWO-instituut, een serie trainingen ontwikkeld. Onderstaande trainingen worden aangeboden. Alle trainingen worden in het Engels gegeven.

U kunt de informatie over de trainingen downloaden in pdf-documenten in de bijlage. De geplande trainingsdagen vindt u in de cursuskalender (zie bijlage). Voor de carrièregerichte training 'Career planning' verwacht NWO-I een investering van u in de vorm van verlofuren, zie ook UR-8, deel 3, artikel 4.

Training Investering via verlof
Taking Charge of your PhD Project geen
The Art of Presenting Science geen
The Art of Scientific Writing geen
Career planning* 40 uur

* Of u wordt uitgenodigd voor deze training is afhankelijk van de locatie waar u werkt. 

Promovendi van NWO-I zullen, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen worden uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als u opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met uw P&O-afdeling.

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht een postdoc interesse hebben voor een van  bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van uw instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).