Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I heeft speciaal voor haar oio's, zowel oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als oio's werkzaam bij een NWO-instituut, een serie trainingen ontwikkeld. Onderstaande trainingen worden aangeboden. Alle trainingen worden in het Engels gegeven.

U kunt de informatie over de trainingen downloaden in pdf-documenten in de bijlage. De geplande trainingsdagen vindt u in de cursuskalender (zie bijlage). Voor de carrièregerichte training 'Career Orientation' verwacht NWO-I een investering van u in de vorm van verlofuren, zie ook UVR-8 Deel III Carrièregerichte maatregelen.

Afhankelijk van de huidige omstandigheden worden de trainingen gepland in april en mei online gegeven of zo nodig verplaatst.

Training Investering via verlof
Taking Charge of your PhD Project geen
The Art of Presenting Science geen
The Art of Scientific Writing geen
Career Orientation 40 uur

Of u wordt uitgenodigd voor een training is afhankelijk van de locatie waar u werkt. 

Promovendi van NWO-I zullen, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen worden uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als u opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met uw P&O-afdeling.

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht een postdoc interesse hebben voor een van  bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van uw instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).