Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I heeft voor speciaal haar oio's een serie trainingen ontwikkeld, zowel voor oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als voor oio's werkzaam bij deelnemende NWO-instituten AMOLF, ARCNL, CWI, DIFFER, Nikhef en SRON. Alle trainingen worden in het Engels gegeven.

Dit zijn de trainingen:

Training Eigen bijdrage
Taking Charge of your PhD Project Geen
Online training wetenschappelijke integriteit Geen
The Art of Presenting Science Geen
The Art of Scientific Writing Geen
Career Orientation € 700, te verrekenen met transitievergoeding

Promovendi van deelnemende NWO-instituten worden, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als je een training uit het programma wilt volgen en je instituut neemt niet deel aan het programma, of als je opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met je P&O-afdeling.

Je kunt de informatie over de trainingen vinden in de bijlagen. De geplande trainingsdagen staan in de cursuskalender.

De trainingen vinden tot nader bericht online plaats. Voor Taking Charge en Career Orientation is het programma daarom iets gewijzigd. Voor Art of Scientific Writing en Art of Presenting Science is het oorspronkelijke driedaagse programma gewijzigd naar zes halve dagen.

Voor de carrièregerichte training Career Orientation verwacht NWO-I een eigen bijdrage van je, die verrekend zal worden met je eventuele transitievergoeding.

Online training wetenschappelijke integriteit

NWO-I wil dat haar onderzoekers in opleiding zich in de dagelijkse praktijk bewust blijven van wetenschappelijke integriteit. Het bespreekbaar maken van integriteit is essentieel, omdat het bijdraagt aan een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur, waarin goed wetenschappelijk handelen gewaarborgd is. NWO-I biedt daarom vier online modules aan, die te combineren zijn met de Dilemma Game App. Deze training is voor alle NWO-I-promovendi en -onderzoekers in het eerste jaar van hun aanstelling.

Je kunt je hier inschrijven voor de training en de app hier downloaden.

Meer informatie vind je in het programma (zie bijlage onderaan deze pagina).

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht je als postdoc interesse hebben in een van bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van je instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).

Bedrijfsoriëntatie

NWO-I-bedrijfsoriëntatie geeft derde- en vierdejaars PhD-studenten de kans om bij bedrijven op bezoek te gaan. NWO-I organiseert dit voor hen, die een carrière buiten de academische wereld overwegen.

Op 2 juli 2020 organiseerde NWO-I in samenwerking met Demcon een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is opgenomen en kan hier worden teruggekeken.

Confidental Infomation