Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I heeft voor speciaal haar oio's een serie trainingen ontwikkeld, zowel voor oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als voor oio's werkzaam bij deelnemende NWO-instituten AMOLF, ARCNL, CWI, DIFFER, Nikhef en SRON. Alle trainingen worden in het Engels gegeven.

Dit zijn de trainingen:

Training Eigen bijdrage
Taking Charge of your PhD Project Geen
The Art of Presenting Science Geen
The Art of Scientific Writing Geen
Career Orientation € 700 te verrekenen met transitievergoeding

Promovendi van deelnemende NWO-instituten worden, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als je een training uit het programma wilt volgen en je instituut neemt niet deel aan het programma, of als je opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met je P&O-afdeling.

Je kunt de informatie over de trainingen vinden in de bijlagen. De geplande trainingsdagen staan in de cursuskalender.

De trainingen vinden tot nader bericht online plaats. Voor Taking Charge en Career Orientation is het programma daarom iets gewijzigd. Voor Art of Scientific Writing en Art of Presenting Science is het oorspronkelijke driedaagse programma gewijzigd naar zes halve dagen.

Voor de carrièregerichte training Career Orientation verwacht NWO-I een eigen bijdrage van je, die verrekend zal worden met je eventuele transitievergoeding.

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht je als postdoc interesse hebben in een van bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van je instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).

Bedrijfsoriëntatie

NWO-I-bedrijfsoriëntatie geeft derde- en vierdejaars PhD-studenten de kans om bij bedrijven op bezoek te gaan. NWO-I organiseert dit voor hen die een carrière buiten de academische wereld overwegen.

Op 2 juli 2020 organiseerde NWO-I in samenwerking met Demcon een online bijeenkomst. Deze bijeenkomst is opgenomen en kan hier worden teruggekeken.

Confidental Infomation