Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I ontwikkelde een serie trainingen, voor zowel oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als voor oio's werkzaam bij de deelnemende NWO-instituten AMOLF, ARCNL, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ en SRON. Alle trainingen worden in het Engels gegeven.

Promovendi van de deelnemende NWO-instituten worden, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als je een training uit het programma wilt volgen en je instituut neemt niet deel aan het programma, of als je opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met je P&O-afdeling.

Trainingsvorm

Alle trainingen zijn live.
Live houdt in: op locatie van het NWO-I-kantoor in Utrecht.

Training Eigen bijdrage
Taking Charge of your PhD Project Geen
Presenting your research Geen
Scientific Writing Geen
Career Orientation Eigen bijdrage van € 700 bruto (ongeveer € 350 netto), te verrekenen met transitievergoeding
Online training wetenschappelijke integriteit Geen

Online training wetenschappelijke integriteit

NWO-I wil dat haar onderzoekers in opleiding zich in de dagelijkse praktijk bewust blijven van wetenschappelijke integriteit. Het bespreekbaar maken van integriteit is essentieel, omdat het bijdraagt aan een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur, waarin goed wetenschappelijk handelen gewaarborgd is.
NWO-I biedt daarom vier online modules aan, die te combineren zijn met de Dilemma Game App. Deze training is voor alle NWO-I-promovendi en -onderzoekers in het eerste jaar van hun aanstelling.
Je kunt je hier inschrijven voor de training en de app hier downloaden.
Meer informatie vind je in het programma (zie bijlage onderaan deze pagina).

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht je als postdoc interesse hebben in een van bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van je instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).

Bedrijfsoriëntatie

NWO-I-bedrijfsoriëntatie geeft derde- en vierdejaars PhD-studenten de kans om (online) bij bedrijven op bezoek te gaan.

Op 22 februari 2024 vond de ASML online PhD-excursie plaats. 

Workshops VitaalEnergiek

NWO-I biedt voor al haar medewerkers workshops aan over vitaliteit in relatie tot het werk. Deze kunnen ook voor oio's erg nuttig zijn. Meer informatie hierover lees je in de bijlage onderaan deze pagina.

Contact

Wil je meer informatie over de NWO-I-trainingen? Stuur dan een e-mail naar trainingen@nwo-i.nl

Confidental Infomation