Print deze pagina

Trainingsaanbod voor oio's

NWO-I heeft speciaal voor haar oio's, zowel oio's uit de Universitaire Werkgroepen (BUW) als oio's werkzaam bij een NWO-instituut, een serie trainingen ontwikkeld. Onderstaande trainingen worden aangeboden. Alle trainingen worden in het Engels gegeven. De trainingen vinden tot nader bericht online plaats.

Je kunt de informatie over de trainingen downloaden in pdf-documenten in de bijlage. De geplande trainingsdagen staan in de cursuskalender.
Voor de carrièregerichte training 'Career Orientation' verwacht NWO-I een investering van je in de vorm van verlofuren, zie ook UVR-8 Deel III Carrièregerichte maatregelen.

Training Investering via verlof
Taking Charge of your PhD Project Geen
The Art of Presenting Science Geen
The Art of Scientific Writing Geen
Career Orientation 40 uur

Of je wordt uitgenodigd voor een training is afhankelijk van de locatie waar je werkt. 

Promovendi van NWO-I zullen, in afstemming met de P&O-afdeling van hun instituut, voor deze trainingen worden uitgenodigd op een passend moment in hun promotietraject. Als je opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met je P&O-afdeling.

Deelname postdocs

Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I-postdocs in principe welkom. Mocht een postdoc interesse hebben voor een van  bovengenoemde trainingen, neem dan contact op met de P&O-afdeling van je instituut.
N.B.: Voor postdocs geldt eenzelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).

Bedrijfsoriëntatie

NWO-I bedrijfsoriëntatie geeft derde- en vierdejaars PhD-studenten de kans om bij bedrijven op bezoek te gaan. NWO-I organiseert dit voor hen die een carrière buiten de academische wereld overwegen.

Op 2 juli 2020 organiseerde NWO-I in samenwerking met Demcon een online bijeenkomst. Deze is opgenomen en kan hier worden teruggekeken.

Confidental Infomation