Print deze pagina

Beeldschermwerk

Het massale gebruik van beeldschermen en laptops vereist maatregelen die de veiligheid en gezondheid van de werknemer moeten beschermen. In dit hoofdstuk leer je RSI-klachten herkennen, maar - nog belangrijker - hoe je door het tijdig treffen van maatregelen deze klachten kunt voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 • RSI (repetitive strain injury) is een verzamelnaam van allerlei verschillende klachten aan hand, pols, elleboog, schouder of nek als gevolg van een verkeerde houding, herhalende bewegingen, of juist het ontbreken van beweging (statische houding). Beeldschermwerkers vormen een belangrijke risicogroep van RSI. Reden te meer om hier veel aandacht aan te besteden.

  Lees verder
 • Grofweg zijn er drie fasen te onderscheiden. Het is echter zo dat afhankelijk van de belasting (oorzaak) en de symptomen de overgang van de ene naar de andere fase niet per se geleidelijk hoeft te geschieden. Het kan helaas soms verbazingwekkend snel gaan!

  Lees verder
 • Vaak wordt een verkeerd ingerichte werkplek gezien als de enige oorzaak van RSI. Echter: een goed ingerichte werkplek is nog geen garantie dat RSI wordt voorkomen. Veel RSI-klachten ontstaan namelijk door veelvuldig computerwerk in combinatie met andere factoren.

  Lees verder
 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsrisico's maakt dat je klachten vroegtijdig kunt herkennen en zodoende problemen kunt voorkomen. Ga na of jijzelf en je werkomgeving voldoen aan de adviezen.

  Lees verder
 • Op deze website staan slechts algemene richtlijnen. Wil je meer weten over veilig, gezond en ergonomisch verantwoord werken met beeldschermen?

  Lees verder
Confidental Infomation