Print deze pagina

Brand, ongevallen en incidenten

Het is in ieders belang dat onveilige situaties of (bijna) ongelukken worden gemeld. Zo worden echte ongelukken voorkomen. Zorg ook dat je tijdig op de hoogte bent van de alarmering, de ontruimingsplannen en de vluchtroutes.

Hoe bereid ik me voor op een brand?

In het gebouw waar je werkt hangt opvallend zichtbaar op diverse plekken een brandinstructiekaart. Lees deze instructie vandaag nog door, want bij een calamiteit heb je daar geen tijd meer voor.

Hoe kan brand voorkomen worden?

  • Iedereen is verplicht het werk (dus ook het experiment!) zodanig te verrichten, dat het brandgevaar tot een minimum wordt beperkt.
  • Bij het werken met brandgevaarlijke stoffen, bij lassen of het werken met een brander, moet je altijd een geschikt brandblusapparaat binnen handbereik hebben.
  • Sla geen brandbaar verpakkingsmateriaal op (bijvoorbeeld tempex en karton) in kamers, laboratoria en gangen.

Brand, wat moet ik doen?

Mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, blijf dan kalm en meld de calamiteit DIRECT. Hoe? Dat verschilt per instituut of laboratorium. Stel je op de hoogte van de lokale meldprocedure.

Een ontruimingssignaal, wat moet ik doen? 

Bij een ontruimingssignaal ben je verplicht het gebouw snel, maar beheerst te verlaten. Er is nu namelijk echt iets aan de hand: een ernstige brand, gaslek of bommelding. Volg altijd de instructies van de Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op en ga naar de aangewezen verzamelplaats. Vluchtroutes zijn te vinden op de plattegronden in de gangen. Versperringen van vluchtwegen en uitgangen kunnen levensgevaarlijk zijn.

Mag ik zelf blussen?

Mocht er in je directe omgeving toch brand zijn uitgebroken, sla direct alarm. Denk altijd aan je eigen veiligheid en laat het blussen dus over aan een BHV-er.

Wat moet ik doen bij een ongeval?

Doe niets alleen, waarschuw anderen (roepen), denk om je eigen veiligheid.

  • Meld een ongeval DIRECT. Hoe? Dat verschilt per instituut of laboratorium. Stel je op de hoogte van de lokaal geldende procedure.
  • Je leidinggevende en/of de arbocoördinator zal, aan de hand van jouw ervaring, samen met jou maatregelen treffen om de oorzaak weg te nemen of het risico te verkleinen waardoor herhaling voorkomen kan worden.
  • Ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, blijvend geestelijk of lichamelijk letsel) worden direct gemeld aan de Inspectie SZW. Dit doet de arbocoördinator, leidinggevende of zijn vervanger.
  • Wanneer je via NWO-I werkzaam bent op een van de universiteiten meld je betrokkenheid bij ongevallen dan ook bij de centrale arbocoördinator.

Wat moet ik doen bij een incident of bijna-ongeval?

Samen met je leidinggevende de oorzaak wegnemen of het risico verkleinen.

  • Meld ieder incident of bijna-ongeval bij je leidinggevende en/of arbocoördinator.
  • Je leidinggevende en/of de arbocoördinator zal aan de hand van jouw ervaring samen met jou maatregelen treffen om de oorzaak weg te nemen of het risico te verkleinen, waardoor herhaling voorkomen kan worden.
  • Op deze wijze voorkom je dat je collega's hetzelfde overkomt.
Confidental Infomation