Print deze pagina

Hoe bereid ik me voor op een brand?

In het gebouw waar je werkt hangt opvallend zichtbaar op diverse plekken een brandinstructiekaart. Lees deze instructie vandaag nog door, want bij een calamiteit heb je daar geen tijd meer voor.

Hoe kan brand voorkomen worden?

  • Iedereen is verplicht zijn werk (dus ook zijn experiment!) zodanig te verrichten, dat het brandgevaar tot een minimum wordt beperkt.
  • Bij het werken met brandgevaarlijke stoffen, bij lassen of het werken met een brander, moet je altijd een geschikt brandblusapparaat binnen handbereik hebben.
  • Sla geen brandbaar verpakkingsmateriaal op (bijvoorbeeld tempex en karton) in kamers, laboratoria en gangen.

Brand, wat moet ik doen?
Mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, blijf dan kalm en meld de calamiteit DIRECT. Hoe? Dat verschilt per instituut of laboratorium. Stel je op de hoogte van de lokale meldprocedure.

Een ontruimingssignaal, wat moet ik doen? 
Bij een ontruimingssignaal ben je verplicht het gebouw snel, maar beheerst te verlaten. Er is nu namelijk echt iets aan de hand: een ernstige brand, gaslek of bommelding. Volg altijd de instructies van de Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op en ga naar de aangewezen verzamelplaats. Vluchtroutes zijn te vinden op de plattegronden in de gangen. Versperringen van vluchtwegen en uitgangen kunnen levensgevaarlijk zijn.

Mag ik zelf blussen?
Mocht er in je directe omgeving toch brand zijn uitgebroken, sla direct alarm. Denk altijd aan je eigen veiligheid en laat het blussen dus over aan een BHV-er.

Confidental Infomation