Print deze pagina

Wat moet ik doen bij een incident of bijna-ongeval?

Samen met je leidinggevende de oorzaak wegnemen of het risico verkleinen.

  • Meld ieder incident of bijna-ongeval bij je leidinggevende en/of arbocoördinator.
  • Je leidinggevende en/of de arbocoördinator zal aan de hand van jouw ervaring ssamen met jou maatregelen treffen om de oorzaak weg te nemen of het risico te verkleinen, waardoor herhaling voorkomen kan worden.
  • Op deze wijze voorkom je dat je collega's hetzelfde overkomt.
Confidental Infomation