Print deze pagina

Wat moet ik doen bij een ongeval?

Doe niets alleen, waarschuw anderen (roepen), denk om je eigen veiligheid.

  • Meld een ongeval DIRECT. Hoe? Dat verschilt per instituut of laboratorium. Stel je op de hoogte van de lokaal geldende procedure.
  • Je leidinggevende en/of de arbocoördinator zal, aan de hand van jouw ervaring, samen met jou maatregelen treffen om de oorzaak weg te nemen of het risico te verkleinen waardoor herhaling voorkomen kan worden.
  • Ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, blijvend geestelijk of lichamelijk letsel) worden direct gemeld aan de Inspectie SZW. Dit doet de arbocoördinator, leidinggevende of zijn vervanger.
  • Wanneer je via NWO-I werkzaam bent op een van de universiteiten meld je betrokkenheid bij ongevallen dan ook bij de centrale arbocoördinator.
Confidental Infomation