Print deze pagina

Hijsen en heffen, waar moet ik op letten?

Er zijn regels voor zowel degene die de apparatuur bedient als voor de omstanders in de directe omgeving. Belangrijk is dat je je eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengt.

Mag ik zelf hijsen?

Je bent pas 'hijsbevoegd' als je een instructie met goed gevolg hebt doorlopen. Ook is officiële toestemming van je leidinggevende een vereiste.

Welke regels gelden er voor hijsbevoegden?

  • Let op de maximale belasting van de toestellen en de hulpstukken.
  • Gebruik het apparaat en de hulpstukken uitsluitend waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Gebruik altijd de voorgeschreven veiligheidshulpmiddelen: helmen, schoenen en handschoenen.
  • Let op de veiligheid van omstanders; breng een afzetting aan en zorg voor veiligheidssignalering.
  • Zelf ontworpen hulpmiddelen dien je voor gebruik te uitvoerig te testen.
  • Overtuig je vooraf van de goede staat van het hijsgereedschap; meld gebreken of twijfel daarover bij je leidinggevende.
  • Werk alleen met goedgekeurde en onbeschadigde hulpstukken.

Iemand anders is aan het hijsen, waar moet ik op letten?
Het grootste gevaar lopen meestal de omstanders. Ben je in de buurt van een plek waar men aan het hijsen is, volg dan de volgende instructies op:

  • Let op de veiligheidsborden en afgezette werkplekken.
  • Loop nooit onder een hangende last door.
  • Volg de aanwijzingen van de hijsbevoegde op.
Confidental Infomation