Print deze pagina

Werken met ioniserende straling

Ioniserende straling is een naam voor uitgezonden kerndeeltjes en elektromagnetische golven (fotonen) met een hoge energie.

Welke soorten ioniserende straling onderscheiden we?
Ioniserende straling wordt uitgezonden door natuurlijke radioactieve stralingsbronnen maar kan ook kunstmatig worden opgewekt.
Lees verder

Mag ik zelf werken met ioniserende straling?
Er mag volgens het Besluit Stralingsbescherming (Kernenergiewet) alleen gewerkt worden onder toezicht van een gediplomeerde stralingsdeskundige. Zijn betrokkenheid en toestemming zijn dan ook altijd vereist.
Lees verder

Wat zijn de risico's van ioniserende straling?
Als het lichaam blootgesteld wordt aan radioactieve straling kan er schade optreden in het weefsel. De schade neemt toe bij toenemende hoeveelheid geabsorbeerde stralingsenergie.
Lees verder

Welke maatregelen moet ik in acht nemen?
Om de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden zijn verschillende punten van belang.
Lees verder

Hoe voer ik radioactief afval af?
Het afvoeren van radioactieve stoffen is aan strenge regels gebonden. De stralingsdeskundige kan je hierover informeren. Hij zorgt voor afvoer naar de COVRA NV, onder de vereiste voorwaarden met de juiste formulieren.
Lees verder

Confidental Infomation