Print deze pagina

Mag ik zelf werken met ioniserende straling?

Iedereen die bij werkzaamheden met open bronnen of met ioniserende straling uitzendende toestellen een mogelijke kans heeft op meer dan 1 millisievert (mSv) blootstelling per jaar (bovenop de natuurlijke blootstelling), wordt beschouwd als radiologisch werker. De blootstellingsnormen voor radiologische werkers zijn anders dan voor niet-radiologische werkers (collega's, burgers).

Tabel 1 geeft een overzicht van de dosislimieten per jaar voor (radiologische) werkers en omgeving volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Tabel 1. Wettelijke dosislimieten (mSv) per jaar

Categorie Radiologisch 
werker 3)
Werknemers tussen 16 en 18 jaar Overige personen binnen de locatie Leden bevolking buiten de locatie
Effectieve dosis 20 1) 6 1 0,1
Ooglens 20 15 15 -
Huid 500 2) 150 2) 50 2) -
Handen, onderarmen, voeten en enkels 500 150 50 -

1) Voor zwangere werknemers gelden aanvullende limietwaarden.
2) Gemiddeld over niet-blootgesteld huidoppervlak van 1 cm.
3) Radiologisch werker is een:

  • A-werknemer indien er gerede kans is op blootstelling groter dan 3/10 van de limiet;
  • B-werknemer indien de kans op blootstelling groter dan 3/10 van limiet zeer klein is.

Let op: voor de A-werknemers en B-werknemers gelden aparte voorschriften voor keuring, medische begeleiding, dosisregistratie en rapportage.

Confidental Infomation