Print deze pagina

Wat zijn de risico's van ioniserende straling?

Als het lichaam blootgesteld wordt aan radioactieve straling kan er schade optreden in het weefsel. De schade neemt toe bij toenemende hoeveelheid geabsorbeerde stralingsenergie.

Afhankelijk van de hoeveelheid en het dosistempo kan straling op twee manieren gevolgen hebben:

  • de directe gevol­gen: binnen enkele uren of weken. Er ontstaan beschadigde cellen, brandwonden of genetische mutaties;
  • de latere gevolgen: soms pas na tientallen jaren komen afwijkingen tot uiting (genetische mutaties, kanker) of er doen zich afwijkingen voor bij het nageslacht.

Bestraling en besmetting

  • Met bestraling wordt uitwendige blootstelling bedoeld; deze eindigt zodra je je van de bron verwijdert.
  • Met besmetting wordt inwendige blootstelling bedoeld. De blootstelling stopt als de radioactieve stof door het lichaam wordt uitgescheiden. Dit kan erg langzaam gaan.
Confidental Infomation