Print deze pagina

Welke soorten ioniserende straling onderscheiden we?

Ioniserende straling wordt uitgezonden door natuurlijke radioactieve stralingsbronnen, maar kan ook kunstmatig worden opgewekt.

We onderscheiden de volgende soorten deeltjesstraling

  • Alfastraling (heliumkernen).
  • Bètastraling (elektronen uit de kern).
  • Positronstraling (positief geladen elektronen uit de kern).
  • Neutronenstraling en deuteronenstraling.
  • Gamma- en röntgenstraling (elektromagnetische straling).

Gesloten en open bronnen

  • Gesloten radioactieve bronnen zijn op een drager bevestigd of ingekapseld waardoor verspreiding van de radioactieve stof nagenoeg onmogelijk is. Voorbeelden zijn kalibratiebronnen voor besmettingsmonitoren en Cesiumbronnen voor therapeutische doeleinden.
  • Open bronnen zijn radioactieve stoffen die niet zijn vastgemaakt aan een drager. Het risico van verspreiding in de omgeving is groot. Open bronnen worden ook gebruikt in het onderzoek en bij de nucleaire geneeskunde. Bij gebruik in laboratoria worden specifieke eisen aan de werkruimte gesteld.
Confidental Infomation