Print deze pagina

Welke maatregelen moet ik in acht nemen?

Om de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden zijn de verschillende punten van belang.

Algemene maatregelen

Op volgorde van belangrijkheid wordt hieronder een aantal algemene maatregelen gegeven om risico's te verkleinen:

 • zorg dat de apparatuur deugdelijk geconstrueerd is en in goede staat van onderhoud verkeert;
 • overweeg alternatieve technieken;
 • scherm de bron af: omkasten, afschermen reflecties (collectieve afscherming gaat voor persoonlijke afscherming);
 • neem een zo groot mogelijke afstand tot de bron;
 • kortere blootstellingduur door bijvoorbeeld roulatie van het personeel;
 • gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

De werkgever dient te zorgen voor bevoegd personeel, goede instructies en periodieke voorlichting. Je kunt hiernaar vragen. 

Specifieke maatregelen

Maatregelen tegen Ultraviolet licht (UV) (100 – 400 nm)
Blootstelling aan UV-licht op de werkplek dient te worden voorkomen.

 • Gebruik collectieve afscherming voor permanente of tijdelijke opstellingen. De meeste soorten plastic (waaronder perspex) en aluminiumbladen kunnen worden gebruikt als afscherming. Test vooraf het materiaal op doorlaatbaarheid.
 • Indien afscherming niet mogelijk is, moet gekeken worden naar de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals brillen, kleding of zonnecrèmes.
 • Bij laswerkzaamheden worden beschermende handschoenen en kleding voorgeschreven.
 • Bij gebruik van uv-bronnen (ook uv-lampen) dienen waarschuwingsborden aanwezig te zijn en moet de vrije toegang tot de ruimte worden belemmerd.

Maatregelen tegen zichtbaar licht en infrarode straling (IR) (0,4 - 1000 μm)

 • Scherm de hittebron af.
 • Gebruik speciaal daarvoor ontworpen persoonlijke beschermingsmiddelen (kleding en oogbescherming).

Maatregelen bij radio- en microgolfvelden (10 MHz – 300 GHz)
Een beter ontwerp en afscherming van de bron zijn de meest effectieve methoden om de blootstelling te verminderen. Absorberende kleding is niet altijd effectief. Op risicovolle plaatsen bepaalt (veldmetingen) of berekent de lokale deskundige of de norm niet wordt overschreden en zet zo nodig het risicovolle gebied af. 

Maatregelen bij statische velden en zeer laagfrequente (ELF) velden (0 – 300 Hz)

 • Plaats waarschuwingsborden voor werknemers en bezoekers met pacemakers en ferromagnetische implantaten.
 • Gebruik, indien van toepassing, RVS gereedschap.
 • Houd analoge horloges, creditcards, computerdiskettes, brandblussers etc. buiten de magneetvelden. 

Wetgeving
Europese Richtlijn 2004/40/EG van 29 april 2004. Hierin worden ook grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling aan elektromagnetische velden gegeven. Deze richtlijn is in 2012 van kracht geworden. De grenswaarden uit deze richtlijn mogen nooit worden overschreden. 

Confidental Infomation