Print deze pagina

NWO-I biedt faciliteiten voor de inrichting van de thuiswerkplek

NWO en NWO-I hebben ieder een beleid Hybride werken vastgesteld. Hybride werken impliceert dat werknemers hun werkzaamheden op verschillende plekken kunnen verrichten.
De kern van het hybride werken beleid is dat werkgever de werknemers optimaal willen laten werken, op de tijd en plaats waar dat het beste gaat, in het belang van organisatie en werknemer. De wijze waarop dat gebeurt is mede afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Voor sommige werkzaamheden (zoals beleidswerk) geldt dat de noodzaak om die op een vaste plek te verrichten beperkt is. Voor andere werkzaamheden (zoals laboratoriumwerk) geldt dat de mogelijkheden om elders te werken beperkt zijn. Of thuiswerken een mogelijkheid is volgt uit het beleid Hybride werken.
Voor het geval thuis wordt gewerkt, zijn met de Centrale Ondernemingsraad afspraken gemaakt voor de facilitering en/of vergoeding van thuiswerkmeubilair. Per 1 maart 2023 is de vergoeding 3,05 euro per thuiswerkdag. Deze afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsregeling voor NWO en NWO-I gezamenlijk.

Veilig en gezond thuiswerken

Vanuit de Arbowet is het noodzakelijk dat ook de thuiswerkplek in overeenstemming met de arbonormen wordt ingericht en gebruikt, om veilig en gezond thuis te kunnen werken. De werkgever verstrekt daarvoor de faciliteiten en als medewerker zorg je ervoor dat je de thuiswerkplek ergonomisch verantwoord inricht en dat je de voorlichting en instructies die de werkgever daarover geeft opvolgt.

Verstrekking in natura of budget in cash voor de inrichting van de thuiswerkplek

 

Verstrekking in natura

Ben je voor tijdelijke werkzaamheden in dienst bij NWO-I op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan geldt dat je meubilair, zo nodig, in bruikleen krijgt. Werkgever is eigenaar van het meubilair. Kom je hiervoor in aanmerking en wil je hier afspraken over maken? Informeer bij de HR afdeling van je organisatieonderdeel bij wie je moet zijn.

Budget in cash

Ben je in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het oogmerk van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan krijg je een budget in cash beschikbaar van 750 euro voor de aanschaf van een ergonomisch verantwoorde tafel en/of stoel en verlichting.  

Je schaft zelf tafel en/of stoel en/of verlichting aan en declareert de kosten bij je organisatieonderdeel. Daarbij geldt dat de maximale vergoeding voor een tafel 400 euro is, voor een stoel ook 400 euro en voor verlichting 50 euro. Ook eventuele transportkosten kunnen worden gedeclareerd. De totale vergoeding is maximaal 750 euro.

Koop je bijvoorbeeld een stoel voor 400 euro, dan resteert er een bedrag van 350 euro voor tafel, verlichting en transport. Duurder meubilair kopen mag, de meerkosten zijn dan voor jouw rekening.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Als je vanuit dit budget meubilair of verlichting aanschaft, word je de eigenaar. Let op: stopt jouw dienstverband minder dan een jaar na indienen van de declaratie? Dan dien je 50 procent van het bedrag terug te betalen.

ICT-faciliteiten vallen hier niet onder. Deze worden - binnen kaders - door je organisatieonderdeel verstrekt.

Al meubilair aangeschaft sinds 1 maart 2020?

  • Heb je na de start van de coronacrisis een bureaustoel van NWO-I gekregen? In dat geval behoud je die en wordt die stoel jouw eigendom. Er is voor jou dan nog een budget van 450 euro beschikbaar voor een tafel, verlichting en transport.
  • Wil je alsnog een stoel van NWO-I krijgen? Dat kan. Ook dan blijft er een budget beschikbaar van 450 euro voor een tafel, verlichting en transport.
  • Heb je sinds 1 maart 2020 ergonomisch verantwoord meubilair dat onder het budget valt gekocht om thuis te kunnen werken? Je kunt dit meubilair ten laste van het budget declareren onder overlegging van een aankoopnota en een bewijs van betaling.

Declareren

Je kunt de kosten declareren via het formulier onderaan deze pagina. Het formulier kun je dan opsturen naar de afdeling P&O van je instituut of mailen naar P&O NWO-I via a.bor@nwo-i.nl

Vragen

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kun je die mailen naar de HR-afdeling van je organisatieonderdeel. Meer informatie vind je in de regeling in de bijlage onderaan deze pagina.

Confidental Infomation