Print deze pagina

Werken met gevaarlijke stoffen en gassen

Werken met gevaarlijke stoffen en gassen kan risico's voor veiligheid en gezondheid met zich meebrengen. Grote zorgvuldigheid is dus geboden. Wees je bewust van de gevaren en stel je op de hoogte van de lokale bestelprocedures, werkvoorschriften en beheer. Deze vormen de basis voor jouw veiligheid en gezondheid en die van je collega's.

Confidental Infomation