Print deze pagina

Waar moet ik op letten bij opslag, transport, aan- en afkoppelen van gascilinders?

Opslag en transport van gassen binnen en buiten het gebouw zijn aan strenge wettelijke regels gebonden. Aan- en afkoppelen van gascilinders zijn risicovolle handelingen.

Opslag van gascilinders

 • Opslag van niet in gebruik zijnde volle en lege gascilinders moet buiten het gebouw gebeuren in een speciaal voor dit doel ingerichte berging.
 • Ook in gebruik zijnde gascilinders moeten in principe buiten het gebouw staan. Indien dit niet mogelijk is, worden er oplossingen gevonden die in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld door plaatsing in brandwerende gasflessenkasten).
 • De gascilinder moet voorzien zijn van een beschermkap om beschadiging of afbreken van de hoofdafsluiter te voorkomen.
 • Het reduceerventiel dient altijd te zijn verwijderd.
 • De gascilinders moeten in de opslag gescheiden zijn naar type gas.
 • De gascilinders dienen geborgd te zijn tegen omvallen (vastzetten met een ketting).
 • Lege gascilinders moeten gescheiden worden opgeslagen van volle en zijn voorzien van een aanduiding 'leeg'. Zij moeten met dezelfde omzichtigheid worden behandeld als volle cilinders.

Transport van gascilinders
Het transport van gascilinders mag alleen worden uitgevoerd door een deskundige of voldoende onderricht persoon.

 • Vervoer gascilinders met een gasflessenwagen; zet ze hierop vast.
 • Vervoer gascilinders uitsluitend voorzien van een beschermkap.
 • Til of hijs een gascilinder nooit aan de kap op. De kap is bedoeld ter bescherming van de kwetsbare afsluiter en kan losschieten.
 • Als gascilinders gehesen moeten worden, doe dit dan in een bak.
 • Gooi en stoot niet met gascilinders, maar rol ze ook niet. Vallen, rollen en stoten kunnen breuk of lekkage aan de afsluiter veroorzaken. Dit geldt zeker ook voor verplaatsing van koude gascilinders in verband met koudebrosheid van het materiaal.
 • Bescherm gascilinders tegen omvallen (met ketting).
 • Het is niet toegestaan gascilinders in een personenauto te vervoeren.

Aan- en afkoppelen gascilinders

 

Aansluiten reduceerventiel Afkoppelen reduceerventiel

1.    Zet de fles vast aan beugel of ketting.

2.    Verwijder de beschermkap indien nodig.

3.    Sluit het reduceerventiel aan. Let hierbij op het juiste type en een onbeschadigde afsluitring.

4.    Sluit voor het openen van de fles eerst alle afsluiters af (reduceerventiel en/of naaldventiel).

5.    Open de fles langzaam (bescherming van het membraan).

6.    Open daarna de andere afsluiter(s).

1.    Sluit de hoofdaansluiting van de fles.

2.    Sluit het reduceerventiel.

3.    Maak de leidingen drukvrij (doe het naaldventiel open en daarná weer dicht).

4.    Ontkoppel het reduceer(naald)ventiel (let op: corrosieve, brandbare en giftige gassen niet in de werkruimte laten ontsnappen).

5.    Plaats de beschermkap op de fles.

6.    Voer de fles af.

 Openen gasfles Sluiten gasfles

Controleer of reduceerventiel en naaldventiel gesloten zijn.

Reduceerventiel en leidingen drukvrij maken (let op: corrosieve, brandbare en giftige gassen niet in de ruimte laten ontsnappen)

Open:

1.      hoofdafsluiter (langzaam, denk om het membraan);

2.      reduceerventiel;

3.      naaldventiel.

Sluit:

1.    hoofdafsluiter (handvast is vast genoeg);

2.    reduceerventiel;

3.    naaldventiel.

Tips

 • Soms is er een dopmoer op de afsluiteraansluiting gemonteerd; kijk of de afsluiter goed dicht is voor je de dopmoer er af haalt. Bewaar de dopmoer zorgvuldig en monteer deze later weer.
 • Moeren en wartels met linkse draad (bijvoorbeeld bij zuurstof) hebben altijd inkepingen aan de zijkant.
 • Bij het aan- of afkoppelen van een gascilinder geldt:
  - gebruik uitsluitend originele en voor het gastype geschikte onbeschadigde pakkingringen; vervang bij agressieve gassen de pakkingring bij iedere gascilinderwisseling;
  - de aansluiting moet schoon en vetvrij zijn (zuurstof + vettigheid = brand);
  - doorblazen met waterstof of acetyleen mag nooit in verband met de mogelijkheid van zelfontbranding;
  - gebruik bij acetyleen geen koper, koperlegering of zilversoldeer; acetyleen vormt hiermee acetylide (in droge vorm explosief);
  - vermijd lekkage! Controleer daarom de aansluitingen met behulp van zeepsop of een elektronische lekzoeker; gebruik nooit een vlam.
 • Gebruik alleen een originele goed passende sleutel voor het openen en dichtdraaien van de afsluiter. De sleutel moet altijd bij de gascilinder aanwezig zijn.
 • Monteer bij brandbare gassen vlamdovers in de leiding.
 • Het is verboden gascilinderafsluiters zelf te repareren. 
Confidental Infomation