Print deze pagina

Aarding, waar moet ik op letten?

 

  • Iedere nieuwe experimentele opstelling moet gecontroleerd worden op elektrische veiligheid door een bevoegd persoon (VOP'er).
  • Bij experimentele opstellingen moeten metalen delen (frames, kabelgoten, lasertafels, gasleidingen etc.) zichtbaar worden geaard.
  • Aardleidingen zijn geel/groen gemerkt of zijn van blank koperdraad.
  • Water-, gas- en CV-leidingen mogen niet voor aarding worden gebruikt.
  • In ruimten met verhoogde vochtigheid moeten alle van buiten komende metalen delen en leidingen duide­lijk zichtbaar aan aarde gelegd worden.
  • Voor meetapparatuur, waarbij het aarden moeilijkheden geeft (in ver­band met 'aardlussen'), moeten speciale voorzieningen worden getroffen. Deze voorzieningen mogen uitsluitend aangebracht worden door een bevoegd persoon.
Confidental Infomation