Print deze pagina

Hoe haal ik de spanning eraf?

Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren aan apparatuur of opstellingen die onder spanning staan. Schakel dus altijd eerst de spanning uit of laat dit doen.

Laagspanning (tot 24 volt)
Maak de kabel los die met het gestel (chassis) is verbonden.

Netspanning (230/400 volt)
Spanningsloos maken kan bijvoorbeeld door de stekker los te nemen, werkschakelaar uit te zetten of smelt­veiligheden te verwijderen (en mee te nemen). Laat altijd een waarschuwing achter dat dit deel wegens werkzaamheden spannings­loos moet blijven.

Hoogspanning

  • Wisselspanning: > 1000 V effectief tussen twee fasen of > 600 V tussen een fase en de aarde.
  • Gelijkspanning:  > 1500 V tussen twee polen of > 900 V tussen een van de polen en aarde.

Bij hoogspanning worden de werkzaamheden overgelaten aan een bevoegd persoon. De voeding wordt spanningsloos gemaakt zoals bij 'netspanning'. Het uitschakelen van een apparaat garandeert echter niet dat alle onderdelen spanningsloos zijn. De bevoegde persoon zal spanningvoerende delen ontladen door met een aard­stok een duidelijk zichtbare aardver­binding aan te brengen.

Confidental Infomation