Print deze pagina

Keuringen

Installaties en apparatuur moeten regelmatig een veiligheidskeuring ondergaan.

De keuringsmethoden zijn beschreven in de norm NEN 3140. Deze keuring richt zich op veiligheid (onder andere aarding) en het beperken van brandgevaar (bij slechte contacten).
Ook experimentele opstellingen moeten voldoen aan de norm NEN 3140.
Voor wandcontactdozen en verlengsnoeren is periodieke controle verplicht. Dit geldt ook voor handgereedschap.

Confidental Infomation