Print deze pagina

Waar moet ik op letten bij elektrische risico's?

  • Aanpassingen aan elektrische installaties (en apparatuur) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel (voldoende onderrichte personen, VOP).
  • Elke opstelling moet tenminste zo zijn uitgevoerd dat niemand in aanraking kan komen met spanningsvoerende delen (snoeren, stekkers, omkasting).
  • Als het werken met 'open' spanningvoerende delen onvermijdelijk is (bijvoorbeeld bij een reparatie) moet je een bevoegd deskundige raadplegen. Door middel van afscherming én attentie­borden/signalen moet het aanrakingsgevaar doeltreffend beperkt worden.
  • Bij twijfel overtuig je ervan dat een elektrisch toestel op de juiste wijze gezekerd is. 
  • Monteer nooit zelf zwaardere smeltveiligheden, laat dit altijd over aan daartoe bevoegde personen.
  • Gebruik alleen goedgekeurd handgereedschap (volgens NEN 3140). Bij twijfel vraag je leidinggevende of een bevoegd persoon.
  • Schakelaars, stekkers en verdeelstopcontacten die warm aanvoelen, maken waarschijnlijk slecht contact of zijn overbelast; laat ze vervangen door een daartoe bevoegde persoon.
  • Doorlussen van verlengsnoeren is verboden.
  • Verlengsnoeren etc. mogen niet op de grond liggen in verband met struikelgevaar en risico bij lekkages.
  • Snoeren en stekkers moeten onbeschadigd zijn.
Confidental Infomation