Print deze pagina

Waar moet ik op letten bij werken met een laser?

Werken met een laser mag alleen na toestemming van de laserveiligheidsdeskundige en na het volgen van een interne training en instructie. Stel je op de hoogte van de lokale veiligheidsregels.


Neem in ieder geval de volgende regels in acht:

 • het signaal 'Laser on' betekent verboden toegang;
 • controleer bij iedere nieuwe opstelling samen met de laserveiligheidsdeskundige of de proefopstelling geen gevaar oplevert voor jezelf of anderen;
 • ga na waar de noodschakelaar is;
 • stel de laser niet op ooghoogte op;
 • draag zoveel mogelijk een laserveiligheidsbril, let op het juiste filter;
 • kijk nooit direct in de bundel, ook niet met een laserveiligheidsbril op;
 • scherm alle bundelreflecties af;
 • draag geen reflecterende sieraden;
 • zorg voor voldoende 'beamdumps' om eventuele reflecties te blokkeren;
 • gebruik bij langdurige bundelhandelingen hand- en polsbeschermingen;
 • de toegang van het laserlab is alleen voorbehouden aan laserwerkers. 


Veiligheidsmaatregelen bij het werken met laserchemicaliën en -gassen.

 • Bewaar kleurstoffen (zowel het poeder als de opgeloste vorm) uitsluitend in een afgezogen brandwerende kast.
 • Neem alle voorzorgen bij het afwegen en oplossen van de kleurstoffen, mors geen poeders, laat de (opgeloste) kleurstof niet in contact komen met de huid.
 • Houd of maak de weegtoestellen (direct) schoon.
 • Deponeer de gebruikte tissues, kleurstoffen(resten) en gemorste kleurstof in het kleurstoffenafvalvat. Afvoeren als chemisch afval.
 • Zie ook: werken met gevaarlijke stoffen en gassen.
Confidental Infomation