Print deze pagina

Wat zijn de risico's?

Een laserbundel in het oog kan (gedeeltelijke) blindheid veroorzaken en op de huid lelijke (onderhuidse) brandplekken geven. Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend en het onderhoud van de lasers brengt elektriciteitsrisico's met zich mee.

Risico's van het laserlicht
Zowel de directe als gereflecteerde lichtbundel kunnen gevaar opleveren voor het oog en de huid. Lensen en spiegels kunnen de vermogens en energiedichtheid nog verhogen. Voorkom ongelukken door je aan de regels te houden.  

Risico's van toegepaste chemicaliën en gassen
Laserkleurstoffen (dye) zijn vaak kankerverwekkend. Ook de oplosmiddelen die je hierbij gebruikt, kunnen giftig en soms kankerverwekkend zijn. Lees hier welke maatregelen je kunt treffen. Zie ook: werken met gevaarlijke stoffen en gassen

Risico's van elektriciteit bij lasers
Vooral tijdens onderhoudswerkzaamheden is er verhoogd risico van onder spanning staande delen. Gebruik aardstokken voor het ontladen van grote condensatoren, zie ook: werken met elektriciteit.

Confidental Infomation