Print deze pagina

Hoe werk ik veilig met machines?

Een paar algemene regels:

 • Gebruik je de machine voor het eerst? Vraag toestemming aan je leidinggevende.
 • Controleer voor je begint waar de noodknop zich bevindt.
 • Houd de ruimte rond machines schoon, opgeruimd en vrij van obstakels.
 • Draaiende machineonderdelen (assen, snaren, tandwielen) moeten  afgeschermd zijn.
 • Zet bij reparatie en het vervangen van onderdelen de machine zodanig uit dat ongewenst inschakelen uitgesloten is.
 • Pleeg onderhoud nooit aan machines met draaiende onderdelen.
 • Gebruik altijd opspangereedschap bij het boren in een werkstuk.
 • Verwijder metaalspanen niet met de hand; gebruik een spaanhaak.
 • Maak machines en onderdelen nooit schoon met een persluchtpistool, maar gebruik een kwast. Rondspringende metaalsplinters zijn onveilig en een luchtpistool veroorzaakt geluidniveaus waarbij gehoorschade kan ontstaan.
 • Bij slijpmachines moet de slijpsteen voldoende afgeschermd zijn en mag de ruimte tussen leunspaan en steen ten hoogste 3 mm bedragen.
 • Meld storingen en gebreken direct aan je leidinggevende, ook als je ze zelf op kunt lossen.
Confidental Infomation